Παροχή Τεχνογνωσίας-Τεχνική Βοήθεια

Το γραφείο μας με την υποστήριξη του ειδικού, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα βιολογικής φυτοπροστασίας, του Γεωπόνου Δημήτρη Χαραντώνη, έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην υποβοήθηση ανθρώπων που αγαπούν την ενασχόληση με τη γη και θέλουν να εγκαταστήσουν ή να επαναδραστηριοποιήσουν αγροκτήματα για παραγωγή τροφίμων που δεν υποσκάπτουν την ανθρώπινη υγεία, αλλά αντιθέτως την προστατεύουν και τη βελτιώνουν.

Η συνεργασία ξεκινά με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, την ανάλυση προϋπαρχουσών αναλύσεων εδάφους και την επίσκεψη του αγροκτήματος. Στη συνέχεια ετοιμάζεται γραπτή έκθεση προτάσεων για καλλιέργειες και τεχνικές που πρέπει να αλλάξουν ή να βελτιωθούν η οποία συζητείται με τους ιδιοκτήτες και οριστικοποιείται. Η συνεργασία συνεχίζεται με 2 τουλάχιστον επισκέψεις στη διάρκεια του έτους, για έλεγχο της προόδου και την επιτόπου εκπαίδευση και επίλυση προβλημάτων. Ταυτόχρονα, μια συνεχής γραμμή επικοινωνίας παρέχει τεχνική βοήθεια στη διάρκεια του έτους και επιλύει προβλήματα που προκύπτουν. Στόχος μας είναι, μέσα σε 2 έτη, οι συνεργάτες μας να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται το κτήμα τους με ελάχιστη πλέον εξωτερική βοήθεια.

Για τις καλλιέργειες που θα επιλεγούν, ετοιμάζονται έγχρωμα αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια ή επικαιροποιούνται τα υφιστάμενα για να εξοικειώσουν και συμβουλέψουν τους διαχειριστές του αγροκτήματος σε κρίσιμες παραμέτρους των καλλιεργειών που επιλέχθηκαν. Μέχρι στιγμής έχουμε έτοιμα 18 τέτοια έγχρωμα  εγχειρίδια (15 για αντίστοιχες καλλιέργειες και 3 Γενικής χρήσης). Η μέθοδος αυτή έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε μεγάλο αγρόκτημα στην Κέρκυρα. Τα τεχνικά αυτά εγχειρίδια μπορούν να βοηθήσουν και ιδιοκτήτες μικρών αγροκτημάτων που σκέφτονται να στραφούν στη βιολογική καλλιέργεια.

Αν έχετε ένα μεγάλο ή μικρό αγρόκτημα που μένει αναξιοποίητο ή τα αποτελέσματά του είναι πενιχρά, μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Η προσέγγισή μας ενσωματώνει τις αρχές της αειφορικής γεωργίας που διασφαλίζει τη μακροχρόνια επιβίωση (οικονομικά και περιβαλλοντικά) των αγροκτημάτων.

Με τον τρόπο αυτό:

  • Αποφεύγονται λανθασμένες φυτεύσεις που στοιχίζουν ακριβά,
  • Μειώνεται δραστικά το κόστος φυτοπροστασίας, ιδιαίτερα στις πολυετείς καλλιέργειες,
  • Εγκαθίστανται υγιή φυτά με ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης και παραγωγής,
  • Αποκτάτε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και έχετε προνομιακή και αποκλειστική ενημέρωση στις νέες εξελίξεις και πρακτικές της Γεωπονικής Επιστήμης που αναλύει και ενσωματώνει το γραφείο μας.

Έχουμε εμπειρία δεκαετιών στη βιολογική φυτοπροστασία. Παρακαλούμε τηλεφωνείστε μας για πληρέστερη ενημέρωση και συζήτηση των δικών σας προβλημάτων.