Παροχή Τεχνογνωσίας-Τεχνική Βοήθεια

Το γραφείο μας με την υποστήριξη του ειδικού φυτοπαθολόγου, πρωτεργάτη και με μεγάλη εμπειρία σε θέματα βιολογικής φυτοπροστασίας, του Γεωπόνου Δημήτρη (Τάκη) Χαραντώνη, έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην υποβοήθηση ανθρώπων που αγαπούν τη γη και τη γεωργία και θέλουν να εγκαταστήσουν αγροκτήματα με εύφορη γη για παραγωγή τροφίμων που δεν υποσκάπτουν την ανθρώπινη υγεία, αλλά αντιθέτως την προστατεύουν και τη βελτιώνουν.

Η συνεργασία ξεκινά με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, τη μελέτη και αξιολόγηση αναλύσεων εδάφους που προϋπάρχουν και την επίσκεψη του αγροκτήματος. Στη συνέχεια ετοιμάζεται γραπτή έκθεση προτάσεων για καλλιέργειες και τεχνικές που πρέπει να αλλάξουν ή να βελτιωθούν η οποία συζητείται με τους ιδιοκτήτες και οριστικοποιείται. Η συνεργασία συνεχίζεται με 2 τουλάχιστον επισκέψεις στη διάρκεια του έτους, για έλεγχο της προόδου και την επιτόπου επίλυση προβλημάτων. Ταυτόχρονα, μια συνεχής γραμμή επικοινωνίας παρέχει τεχνική βοήθεια στη διάρκεια του έτους και επιλύει προβλήματα που προκύπτουν. Στόχος μας είναι, μέσα σε 2 έτη, οι συνεργάτες μας να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται το κτήμα τους με ελάχιστη πλέον εξωτερική βοήθεια.

Για τις καλλιέργειες που θα επιλεγούν ετοιμάζονται έγχρωμα αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια για να εξοικειώσουν και συμβουλέψουν τους διαχειριστές του αγροκτήματος σε κρίσιμες παραμέτρους των καλλιεργειών που επιλέχθηκαν.

Η μέθοδος αυτή έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε μεγάλο αγρόκτημα στην Κέρκυρα το οποίο παρακολουθούμε εδώ και 2 έτη (διαβάστε την άποψη του ιδιοκτήτη του.

Αν έχετε ένα μεγάλο αγρόκτημα που μένει αναξιοποίητο ή τα αποτελέσματά του είναι πενιχρά μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Η προσέγγισή μας ενσωματώνει τις αρχές της αειφορικής γεωργίας που διασφαλίζει τη μακροχρόνια επιβίωση (οικονομικά και περιβαλλοντικά) των αγροκτημάτων.

Με τον τρόπο αυτό:

 • Αποφεύγονται λανθασμένες φυτεύσεις που στοιχίζουν ακριβά,
 • Εγκαθίστανται υγιή φυτά με ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης και παραγωγής,
 • Αποκτάτε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και έχετε προνομιακή και αποκλειστική ενημέρωση στις νέες εξελίξεις της Γεωπονικής Επιστήμης

Έχουμε εμπειρία δεκαετιών στη βιολογική φυτοπροστασία. Παρακαλούμε τηλεφωνείστε μας για πληρέστερη ενημέρωση.

Δυστυχώς, δε μπορούμε λόγω έλλειψης χρόνου να ασχοληθούμε με μικρά κτήματα. Για αυτά μπορείτε να βοηθηθείτε από τα έγχρωμα τεχνικά φυλλάδια που έχουμε ετοιμάσει με πλήθος φωτογραφιών. Ο σχετικός κατάλογος που διαρκώς εμπλουτίζεται, περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Φύτευση δένδρων και καλλιεργητικές φροντίδες για Βιολογική Παραγωγή
 • Η καλλιέργεια της Καρυδιάς
 • Η καλλιέργεια της Αμυγδαλιάς
 • Η καλλιέργεια της Ελιάς
 • Η καλλιέργεια του Γκότζι (συμπλήρωμα στο βιβλίο)
 • Η καλλιέργεια της Τζιτζιφιάς
 • Η καλλιέργεια του Λωτού
 • Η καλλιέργεια της Ασημίνας
 • Η καλλιέργεια της Βερικοκιάς
 • Η καλλιέργεια της Φεϊζόα
 • Η καλλιέργεια του Κράταιγου
 • Η καλλιέργεια της Aloe vera
 • Η καλλιέργεια της Ακτινιδιάς
 • Η καλλιέργεια της Κρανιάς
 • Η Καλλιέργεια της παουλόβνιας
 • Η καλλιέργεια της Φυσαλίδας
 • Εγκατάσταση συστήματος παραγωγής υγρού και στερεού βιολογικού λιπάσματος