Σεμινάρια Κατάρτισης

Το γραφείο μας, μπορεί να οργανώσει σεμι­νάρια κατάρτισης για ενδιαφερόμενους καλλιεργητές-επενδυτές στη Θεσσαλονίκη (Πεύκα) όπου είναι και η έδρα του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παρακάτω αντικείμενα με την αντίστοιχη διάρκεια τους.

 

 • Το έδαφος και η φροντίδα του 4 ώρες
 • Βιολογική καλλιέργεια ελιάς 3 ώρες
 • Η Καλλιέργεια του Γκότζι 3 ώρες
 • Η Καλλιέργεια του Ιπποφαούς 3 ώρες
 • Εφαρμογές των ΕΜ στη γεωργία 4 ώρες
 • Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργία 4 ώρες
 • Οικιακός λαχανόκηπος 4 ώρες

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινήσεις. Μην ξεχνάτε ότι η γνώση είναι η πρώτη και ουσιαστική προϋπόθεση επιτυχίας στη νέα αγροτική σας δραστηριότητα. Η γεωργία σήμερα θέλει γνώσεις και όχι μπράτσα!.

Η καλύτερη περίοδος είναι στη διάρκεια του χειμώνα όταν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος και γίνεται ο προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά. Μια ομάδα παραγωγών, ένα προοδευτικός συνεταιρισμός μπορεί να οργανώσει για τα μέλη του την κατάλληλη εκπαίδευση. Μια συνεργασία μαζί σας και πολύ περισσότερο μια αυτοψία στις καλλιέργειές σας θα αποκαλύψει τους τομείς στους οποίους χρειάζεται ενίσχυση των γνώσεων και αλλαγή στις καλλιεργητικές πρακτικές.

Επίσης, αν είστε κάποιος συλλογικός φορέας (Νέοι Αγρότες, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί-Ομάδες Παραγωγών) και το επιτρέπουν οι ασχολίες του κ. Δαουτόπουλου την περίοδο εκείνη και καλύψετε τα έξοδα μετακίνησής του και προμηθευτείτε μια πλήρη σειρά των βιβλίων του, ο κ. Δαουτόπουλος μπορεί να σας δώσει μια διάλεξη σε διάφορα θέματα του αγροτικού τομέα αρκεί να διασφαλιστεί ένας αξιόλογος αριθμός ενδιαφερομένων ώστε τα μηνύματα της αειφορικής διαχείρισης των αγροτικών πόρων να φθάσουν σε περισσότερα αυτιά. Μετά τη διάλεξη θα ακολουθήσει συζήτηση με το ακροατήριο. Ένα ενδεικτικό θεματολόγιο περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

 • Η καλλιέργεια του Ιπποφαούς
 • Η καλλιέργεια του Γκότζι
 • Εφαρμογές των ΕΜ στη Γεωργία
 • «Νέες» Τεχνολογίες για ερασιτέχνες και επαγγελματίες βιοκαλλιεργητές
 • Τοπική Παραγωγή για Τοπική Κατανάλωση
 • Το Μέλλον της Γεωργίας
 • Η Γεωργία που μας ενώνει
 • Το Συνεταιριστικό Πρόβλημα στην Ελλάδα
 • Για μια Νέα Στρατηγική στην Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα
 • Αειφορική Τοπική Ανάπτυξη
 • Μορφές Αειφορικής Γεωργίας

Μια ιδέα των διαλέξεων μου μπορείτε να πάρετε παρακολουθώντας τα video που φιλοξενούμε στον ιστότοπό μας.