Νέες Τεχνολογίες στην Καλλιέργεια των Οσπρίων

Με τον παραπάνω τίτλο θα μιλήσω στις 10 Δεκεμβρίου 2017 στο Νεστόριο της Καστοριάς σε μια ημερίδα που οργανώνει ο Δήμος με τη Γεωτεχνική του Υπηρεσία. Η ομιλία θα καλύψει τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης όπως εφαρμόζονται στην καλλιέργεια των οσπρίων. Ειδικότερα θα καλύψουμε τη χρήση του ζεόλιθου, την εφαρμογή σκευασμάτων με Ωφέλιμους Μικροοργανισμούς, την εφαρμογή των Μυκόρριζων και του βιο-άνθρακα που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Η καλλιέργεια των οσπρίων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περιοχή και αναμένεται η αύξηση της καλλιέργειας με την επέκταση των αρδεύσεων με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα προβλήματα της εμπορίας των φασολιών. Όλη η Ελλάδα αγοράζει τα ονομαστά φασόλια της Καστοριάς και οι παραγωγοί αδυνατούν να τα διαθέσουν σε ικανοποιητικές τιμές γιατί οι Ελληνοποιήσεις πάνε σύννεφο.

Την διάλεξη μπορούν να παρακολουθήσουν και παραγωγοί εκτός του Δήμου και μάλιστα να θέσουν ερωτήσεις στον ομιλητή. Η ομιλία θα γίνει με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων και ο ομιλητής θα φέρει και δείγματα από τις νέες τεχνολογίες που θα παρουσιάσει.

Στην εποχή της κρίσης η πιο κρίσιμη παράμετρος για την αντιμετώπισή της είναι η γνώση. Η ομιλία δεν προσφέρεται για «ξερόλες» που τα ξέρουν όλα και έχουν κλείσει μάτια και αυτιά!.

 

Comments are closed.