Αγροτική Κρίση

Ο αγροτικός τομέας της χώρας μας, όπως και αυτός πολλών άλλων χωρών, διέρχεται από μια βαθιά κρίση. Η άνοδος των γεωργικών εφοδίων ως επακόλουθο της ανόδου της ενέργειας και των ορυκτών καυσίμων, μαζί με την έλλειψη εργατικών χεριών και την συνεπακόλουθη άνοδο των ημερομισθίων, χωρίς παράλληλα αύξηση των τιμών που απολαμβάνουν οι παραγωγοί, οδήγησε και θα οδηγήσει στην παύση της γεωργικής δραστηριότητας. Κοντά σε αυτά προσθέστε και την περιβαλλοντική κρίση που με τις εκτεταμένες ξηρασίες ή τις πλημμύρες καθιστά ακόμη πιο δύσκολη και αβέβαιη την γεωργική δραστηριότητα.

Όλοι αναζητούν λύσεις στο σύνθετο αυτό πρόβλημα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Εμείς που παρακολουθούμε τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα διαπιστώνουμε ότι η μόνη αποτελεσματική διέξοδος είναι αύξηση των γνώσεων όσων ασχολούνται στο γεωργικό τομέα. Αναζητείστε τη γνώση σε αξιόπιστες πηγές (βιβλία, ομιλίες, σεμινάρια, κ.ά.). Είναι η πιο φθηνή και μεγαλύτερης απόδοσης επένδυση που μπορείτε να κάνετε στην προσωπική και οικογενειακή σας ευημερία.

Το είπε πολύ σοφά ο Εθνικός μας ποιητής ο Διονύσιος Σολωμός, πολλές δεκαετίες πριν: «Δεν φτάνει ο ήλιος μοναχά γεννήματα η γη να δώσει, χρειάζονται και άλλα πολλά και προπαντός η γνώση».

Comments are closed.