Βιολογική Καλλιέργεια της Αμυγδαλιάς (έγχρωμο, μέγεθος Α4, σελ. 28)

Είναι ένα δένδρο που αξίζει να καλλιεργηθεί στις κατάλληλες περιοχές της χώρας, αν και δέχεται μεγάλο ανταγωνισμό από τις φθηνές εισαγωγές που γίνονται από Τουρκία, Ιράν και άλλες χώρες χαμηλού κόστους. Η ποιότητα είναι εκείνη που θα μπορέσει να εκτοπίσει τις φθηνές εισαγωγές που συχνά κατά­σχονται εξαιτίας της ανίχνευσης αφλατοξινών που είναι μια έντονα καρκινογόνος ουσία.

Η παγκόσμια παραγωγή αυξάνεται συνεχώς λόγω της μεγάλης θρεπτικής αξίας των αμυγδάλων και της κατανάλωσής τους με πάρα πολλούς τρόπους. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ με το 16% της καλλιεργούμενης έκτασης και το 30% της παγκόσμιας παραγωγής με μια τεχνική που είναι πλήρως εκμηχανισμένη και σε τεράστιες εκτάσεις.

Το τεχνικό εγχειρίδιο σας βοηθά να επιλέξετε την κατάλληλη τοποθεσία, τις κατάλληλες ποικιλίες, να εγκαταστήσετε σωστά τη φυτεία, να διαμορφώσετε σωστά τα δένδρα, να αντιμετωπίσετε με επιτυχία και χαμηλό κόστος τα προβλήματα της φυτοπροστασίας και να έχετε πολύ καλά οικονομικά αποτελέσματα.

Comments are closed.