Βιολογική Καλλιέργεια της Βερικοκιάς (έγχρωμο, μέγεθος Α4, σελ. 28)

Καλλιέργεια με παράδοση στη χώρα μας. Διατίθεται ως νωπό και για κονσερβοποίηση και στήριξε και στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της κονσερβοποίησης στη χώρα μας. Οι καταστροφές που προκλήθηκαν από τη διάδοση της ίωσης (σάρκας) επιβάλλει νέες φυτεύσεις με ανθεκτικότερες ποικιλίες και ορθές γεωργικές πρακτικές για την ποιοτική αναβάθμιση του προϊόντος.

Να αποφεύγονται θέσεις φύτευσης με πρώιμους παγετούς η δε ετήσια βροχόπτωση να μην υπερβαίνει τα 500 χιλιοστά και να μην έχουμε πολλές βροχές την άνοιξη, όπως συμβαίνει στη Δυτική Ελλάδα. Το δένδρο αντέχει και σε θερμοκρασίες μέχρι -25ο Κελσίου.

Η βερικοκιά ανθίζει 10 περίπου ημέρες νωρίτερα από τη ροδακινιά συνεπώς είναι πιο ευαίσθητη από αυτήν στους ανοιξιάτικους παγετούς. Επίσης να φυτευτεί σε χωράφια βαθιά, γόνιμα και ελαφρά (πηλο-αμμώδη) που δεν νεροκρατούν (αποφυγή φυτόφθορας), με πε-χα 6-7 και με λίγο ασβέστιο.

Το θέμα της ικανοποίησης των αναγκών της ποικιλίας σε ψύχος πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα για φυτεύσεις στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα.

Για νέες φυτεύσεις παρακαλούμε διαβάστε το τεχνικό μας εγχειρίδιο με τον τίτλο: Φύτευση Δένδρων για Ισόβια Προστασία που περιλαμβάνει τις νεώτερες αειφορικές πρακτικές για μια αυξημένη παραγωγή με τη λιγότερη φυτοπροστασία.

Comments are closed.