Βιολογική Καλλιέργεια της Καρυδιάς (έγχρωμο, μέγεθος Α4, σελ. 71)

Η καλλιέργεια της καρυδιάς σε συστηματικούς οπωρώνες, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χώρα μας που είναι ελλειμματική σε καρύδια. Η ζήτηση για το Ελληνικό καρύδι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα χωρίς να έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση, σύμφωνα με την εβδομα­διαία εφημερίδα (Agrenda 16-17/1/2016). Μάλιστα, η ζήτηση συνεχίζεται και μέσα στο καλοκαίρι που δεν είναι δυνατή η διατήρηση του προϊόντος παρά μόνο σε ψυγεία σε ιδανικές συνθήκες ή με αποφλοίωση και διατήρηση της ψίχας στην κατάψυξη.

Όσοι πιστεύουν ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της συστηματικής καλλιέργειας της καρυδιάς είναι πενιχρά, οι συνάδελφοι Δασολόγοι υπολογίζουν ότι για μια περίοδο 30 ετών, το εισόδημα που αποκτάται από έναν ξερικό οπωρώνα καρυδιάς με σπορόφυτα  δεν είναι λιγότερο από το εισόδημα που θα αποκτούσε ο ίδιος παραγωγός αν καλλιεργούσε την ίδια έκταση με σιτηρά. Φυσικά σε αρδευόμενες εκτάσεις και με παραγωγικές ποικιλίες, τα οικονομικά αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Σύμφωνα με άλλους ειδικούς, η καλλιέργεια 1 τόνου καρυδιών κοστίζει πολύ λιγότερο από ότι η παραγωγή ενός τόνου σιτηρών ή σταφυλιών.

Η απόφαση της υιοθέτησης μιας τέτοιας καλλιέργειας από έναν παραγωγό απο­κλει­στικής ή κύριας απασχόλησης στη γεωργία δεν είναι εύκολη, γιατί εκτός από το αρχικό κεφάλαιο εγκατάστασης, θα έχουμε και αρνητικό εισόδημα για μια μεγάλη περίοδο που μπορεί να φθάσει ή να ξεπεράσει και τα 5 έτη. Αντιθέτως, η καλλιέργεια της καρυδιάς είναι ιδιαίτερα ελκυστική για γεωργούς μερικής απασχόλησης, για συνταξιούχους γεωργούς και γενικά  για ανθρώπους που έχουν μια κύρια μη γεωργική απασχόληση αλλά αγαπούν τη γη και θέλουν να επενδύσουν σε αυτήν μια και έχει τα παρακάτω ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

  • Μικρές απαιτήσεις σε έξοδα εγκατάστασης (μεγαλύτερα σε εμβολιασμέ­νες),
  • Πλήρως εκμηχανισμένη καλλιέργεια για επαρκούς μεγέθους εκτάσεις,
  • Λίγες απαιτήσεις σε χρόνο και χρήμα για συντήρηση της φυτείας,
  • Παραγωγική για τουλάχιστον 20-40 χρόνια,
  • Δυνατότητα διατήρησης του καρπού μέχρι 1 έτος χωρίς ψυγεία και δαπάνες,
  • Καλή τιμή του προϊόντος στην αγορά παρά τον ανταγωνισμό από Βουλγαρία, Τουρκία, κ.ά.,
  • Πολύ καλές προοπτικές μελλοντικής ζήτησης στην αγορά μια και η κατα­νάλωση των καρυδιών αυξάνεται κάθε χρόνο καθώς όλο και περισσότεροι καταναλωτές μαθαί­νουν την εξαιρετική συμβολή των καρυδιών στην προαγωγή της ανθρώπινης υγείας

Οι ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας μας έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα γιατί παράγουν καρύδια υψηλής ποιότητας (γεύση, άρωμα, λευκή σάρκα) και σε αυτές τις περιοχές πρέπει να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας.

Το τεχνικό εγχειρίδιο σε συνδυασμό με 2 άλλα (Φύτευση Δένδρων για Ισόβια Προστασία και Καλλιεργητικές Φροντίδες για Βιολογική Παραγωγή) θα σας δώσει μια σύγχρονη βιβλιοθήκη γνώσεων και πρακτικών άμεσα εφαρμόσιμων που θα κάνουν τη νέα σας δραστηριότητα όχι μόνον ευχάριστη αλλά και ιδιαίτερα αποδοτική.

Comments are closed.