Ενσωμάτωση Ζεολίθου σε Πολυετείς Καλλιέργειες

Η παρατεταμένη ξηρασία με τις ρηγματώσεις τις οποίες προκάλεσε στο έδαφος μου έδωσε μια ιδέα. Μια και δεν μπορώ να ενσωματώσω τον ζεόλιθο χωρίς να κάνω μεγάλες ζημιές στο έδαφος του καρυδεώνα μου, γιατί δεν χρησιμοποιώ τις ρηγματώσεις για να τον στείλω στο εσωτερικό του;

Θέλησα λοιπόν να δω πόσος ζεόλιθος μπορεί να εισχωρήσει και όπως θα δείτε στο βίντεο το οποίο έχω γυρίσει, 4 κανάτες με συνολικό βάρος 4,9 κιλά εξαφανίστηκαν στο εσωτερικό μιας ρωγμής της οποίας το πλάτος δεν ξεπερνούσε τα 20 εκατοστά. (θα δημοσιευτεί προσεχώς στο Youtube).

Αν λοιπόν έχετε μια πολυετή φυτεία και δεν θέλετε να ενσωματώσετε το ζεόλιθο με μια ελαφριά φρέζα, εκμεταλλευτείτε την κακή σημερινή συγκυρία της παρατεταμένης ανομβρίας και χρησιμοποιείστε τις ρωγμές για να στείλετε τον ζεόλιθο στο εσωτερικό. Είναι η καλύτερη επένδυση την οποία μπορείτε να κάνετε για την γονιμότητα του εδάφους και την αποκλειστική χρήση των λιπασμάτων σας από τις καλλιέργειες σας.

Σκορπίστε τον ζεόλιθο (κοκομετρίας 0-1 χιλιοστά) με ένα φτυάρι ή ένα ποτιστήρι στις ρωγμές. Αν έχει μείνει ζεόλιθος στις παρυφές των ρωγμών μην ανησυχείτε. Η πρώτη βροχή που θα έρθει μετά την εφαρμογή, θα τον παρασύρει και αυτόν στο εσωτερικό του γεμίζοντας μάλιστα τα παγούρια του με νερό που θα είναι διαθέσιμο στις ρίζες μέχρι την επόμενη βροχή.

Comments are closed.