Η σωστή εφαρμογή των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος

Συχνά βλέπω φωτογραφίες στο διαδίκτυο ή διαβάζω οδηγίες για εφαρμογή θρεπτικών στοιχείων και κοπριάς στο έδαφος δενδρωδών καλλιεργειών που δεν είναι σωστές και συνεπώς δεν παρέχουν στους χρήστες τα οφέλη που ανέμεναν από την εφαρμογή τους.

Όλα ξεκινούν από το γεγονός ότι δεν συνειδητοποιούμε ότι καθώς τα δέντρα μεγαλώνουν μεγαλώνει και απλώνεται και το ριζικό τους σύστημα το οποίο παράλληλα αλλάζει συμπεριφορά. Οι ρίζες που είναι δίπλα στον κορμό παύουν να αποτελούν τις κύριες ρίζες τροφοδοσίας του δέντρου σε νερό και θρεπτικά στοιχεία και καθώς ξυλοποιούνται αναλαμβάνουν πλέον το ρόλο της στήριξης του δέντρου.

Οι ρίζες απορρόφησης νερού και θρεπτικών στοιχείων βρίσκονται όλο και πιο μακριά από τον κορμό και ταυτίζονται με μια περιοχή που εκτείνεται από την προβολή της εξωτερικής κόμης των δέντρων και 1-2 μέτρα προς τον κορμό. Σε αυτήν την περιοχή πρέπει να εφαρμόζεται οτιδήποτε θέλουμε να προσροφήσουν τα δέντρα μας, όπως πολύ χαρακτηριστικά αποτυπώνει η φωτογραφία που επισυνάπτουμε.

Comments are closed.