Ιδιοπαραγωγή Υγρού και Στερεού Βιολογικού Λιπάσματος (έγχρωμο, μέγεθος Α4, σελ. 22)

Πολύτιμη μονάδα για την κάλυψη των αναγκών σε βιολογικά θρεπτικά στοιχεία για αγροκτήματα που εφαρμόζουν τη βιολογική καλλιέργεια.

Πριν προχωρήσετε στην προσεκτική ανάγνωση του κειμένου που αφορά την κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής υγρού και στερεού βιολογικού λιπάσματος, παρακαλούμε διαβάστε το κείμενο που ακολουθεί και το οποίο αποτέλεσε την αφορμή για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας των ιθαγενών του Αμαζονίου στη δική μας παραγωγική μονάδα. Παράλληλα, πρέπει να διαβάσετε τα κείμενά μου για την κομποστοποίηση, τους Ενεργούς και Ωφέλιμους Μικροοργανισμούς, τις Μυκόρριζες,  το ζεόλιθο και τους γαιοσκώληκες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο μου «Εφαρμογές των Ενεργών Μικροοργανισμών στη Γεωργία». Στο ίδιο βιβλίο υπάρχει και ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το έδαφος και τη φροντίδα του που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των όσων αναφέρονται εδώ. Το Πάσχα του 2018 ελπίζω να δει το φως το νέο μου βιβλίο με τίτλο: Εφαρμογές των Ωφέλιμων Μικροοργανισμών στη Γεωργία που θα είναι η συνέχεια του προηγούμενου και θα περιλαμβάνει πολύ περισσότερους μικροοργανισμούς, πολύτιμους και ακούραστους συμμάχους στην προσπάθεια να παράγουμε μια τροφή που βελτιώνει και δεν υπονομεύει την ανθρώπινη υγεία.

Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται στη μονάδα που σας προτείνω να κατασκευάσετε και η οποία θα σας παρέχει ένα εξαιρετικό υγρό και στερεό βιολογικό λίπασμα για πάρα πολλά χρόνια και με ένα ασήμαντο ή μάλλον μηδενικό κόστος. Η δική μας έχει μόλις αρχίσει να παράγει το υγρό λίπασμα. Θα ακολουθήσουν οι πειραματικές εφαρμογές σε διάφορες καλλιέργειες και τα πρώτα συγκριτικά αποτελέσματα θα είναι στη διάθεση όλων μας στην επόμενη χρονιά.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια Λέσχη με μέλη σε όλη τη χώρα που θα κατασκευάσουν παρόμοιες μονάδες και θα πειραματιστούν σε διάφορες καλλιέργειες. Μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα συγκεντρώσουμε και θα ανταλλάξουμε τις εμπειρίες μας και δεν αποκλείεται πολύ σύντομα, μετά την έναρξη λειτουργίας ικανοποιητικού αριθμού τέτοιων μονά­δων, να προχωρήσουμε και σε μια ή περισσότερες Πανελλήνιες συναντήσεις.

 

Comments are closed.