ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

3534534534ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΤ΄ έκδοση 2008 σελ. 602.  Λιαν. Τιμή 38,00 ευρώ

Γραμμένο σε γλώσσα λιτή και περιεκτική σας ξεναγεί στο γνωστικό πεδίο της Κοινωνιολογίας. Το βιβλίο επεκτείνεται σε θέματα Κοινωνιολογίας της Γεωργίας και Κοινωνιολογίας της Ανάπτυξης διερευνώντας τους δύο αυτούς συναρπαστικούς γνωστικούς χώρους με αναφορά στην Ελληνική πραγματικότητα, κάτι που απουσιάζει από τις ξενόγλωσσες μεταφράσεις. Το βιβλίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διδασκαλία της Κοινωνιολογίας σε Τμήματα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που την έχουν ως εισαγωγικό μάθημα για να ελέγξουν την τεχνοκρατική αντίληψη που καλλιεργείται στους αποφοίτους τους.

Στα 20 κεφάλαιά του περιλαμβάνονται: Εισαγωγή, Επιστήμη και Κοινωνιολογία, Ιστορική εξέλιξη της κοινωνιολογικής σκέψης, Μέθοδοι κοινωνικών ερευνών, Κοινωνικοποίηση, Κανόνες, ρόλοι, πολιτισμός, Κοινωνικές ομάδες, Κοινωνική διαστρωμάτωση, Πληθυσμός και τρόφιμα, Περιβάλλον, βιοτεχνολογία και κοινωνικές επιστήμες, Κοινωνική αλλαγή, Κοινωνική απόκλιση και κοινωνικός έλεγχος, Συλλογική συμπεριφορά και κοινωνικά κινήματα, Ιστορία της Ανάπτυξης, Ανάπτυξη ολοκληρωμένη, Ανάπτυξη συμμετοχική, Αειφορική ανάπτυξη, Τοπική ανάπτυξη, Τοπική Ατζέντα 21, Τοπική Παραγωγή για Τοπική Κατανάλωση, Το Μέλλον της Ελληνικής Υπαίθρου και σε δύο Παραρτήματα αναλύονται: τα αδιέξοδα της Ελληνικής Γεωργίας και ο ρόλος των πολιτών, και δίνονται οδηγίες για δημιουργική χρήση του γραπτού λόγου.