ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΜ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

666666ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΜ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος

2η έκδοση, 2012

Σελ. 268, Έγχρωμο,  Λιαν. Τιμή 25 Ευρώ

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί (ΕΜ) παρουσιάζονται για πρώτη φορά στους Έλληνες αγρότες (επαγγελματίες και ερασιτέχνες) σε μια ολοκληρωμένη έκδοση που θα σας συναρπάσει. Θα μάθετε τον τεράστιο ρόλο που παίζουν αυτοί οι μικροσκοπικοί οργανισμοί που καθώς δεν τους βλέπουμε νομίζουμε πως είναι άχρηστοι. Και όμως, το παραγωγικό αποτέλεσμα της αγροτικής παραγωγής σε ποσότητα και ποιότητα καθορίζεται από την παρουσία τους τόσο με πολλά διαφορετικά είδη μικροοργανισμών όσο με το μέγεθος του πληθυσμού τους.

Σπουδαγμένος στη δεκαετία του 1960, αποφοίτησα από τη Γεωπονία με την αντίληψη, αν όχι πεποίθηση, ότι ως Γεωπόνος αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να προσδιορίσω τον εχθρό που προκαλεί τη ζημιά στην καλλιέργειά μου και να βρω το κατάλληλο χημικό όπλο για να τον εξουδετερώσω. Ευτυ­χώς που η φύση, με τις μεγάλες δυνάμεις αντοχής που έχει, έθεσε σε κίνηση τον μηχανισμό επιλογής και κατέστησε άχρηστο το χημικό οπλοστάσιο. Παρόλο που αυτή η διαπίστωση δεν αμφισβητείται σήμερα από κανένα, η χημική βιομηχανία των μεγάλων αδελφών των γεωργικών εφοδίων, επιμέ­νει στη χημική λύση του προβλήματος, δίνοντας την εντύπωση ότι θα μπο­ρέ­σουμε κάποτε να επιβάλουμε την απληστία μας στη φύση. Θαρρείς και κάποια όντα βρίσκονται κατά λάθος ανάμεσά μας και βαλθήκαμε εμείς να διορθώσουμε τη Δημιουργία! Αν συνεχίζαμε έτσι, βαφτίζοντας εχθρούς και έχοντας τη δυνατότητα να τους εξολοθρεύουμε, σε λίγο θα διαπιστώναμε ότι σε αυτόν τον πλανήτη δεν περπατούσε ή πετούσε κανένα ζωντανό πλάσμα, εκτός από εμάς.

Ενεργοί Μικρο-οργανισμοί, ζεόλιθος, γαιοσκώληκες, ωφέλιμα έντομα και τοπική γνώση μπο­ρούν να αποτελέσουν τις αναγεννητικές δυνάμεις της Ελληνικής γεωρ­γίας. Μιας γεωργίας που θα αναστήσει τη μεσογειακή δίαιτα και με τις ντόπιες ποικιλίες, τα παραδοσιακά φαγητά και τα πολιτισμικά μνημεία (παλαιότερα και νεώτερα), θα δώσει μια ανεπανάληπτη και μη αντιγρα­φόμενη ποιότητα και ταυτότητα στον Ελληνικό τουρισμό. Τη μόνη βιομη­χανία που μας απέμεινε σε αυτούς τους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που πορευόμα­στε.

Το βιβλίο ξεκινά με μια μικρή εισαγωγή σε θέματα εδαφολογίας γιατί το έδαφος παίζει κυρίαρχο ρόλο σε αυτήν τη τεχνολογία. Επομένως, ο κάθε παραγωγός προϊόντων τροφής και εφαρμοστής της νέας τεχνολογίας, πρέπει να έχει βασικές γνώσεις εδαφολογίας. Στην παρούσα έκδοση επεκτείναμε ακόμη περισσότερο το κεφάλαιο αυτό μετά από τη θετική ανταπόκριση που είχε από Έλληνες παραγωγούς που το διάβασαν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο που μας εισάγει στον ρόλο των μικρο­οργανισμών και στα προϊόντα των ΕΜ που κυκλοφορούν και πως παρα­σκευά­ζονται για εφαρμογές στη γεωργία.

Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφουμε τις μορφές γεωργίας που ασκούνται σήμερα σε μια προσπάθεια να καταδείξουμε τα αδιέξοδα της σημερινής χημικής γεωργίας και να συνδέσουμε τις πολλές μορφές γεωργίας που έ­χουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία 30 χρόνια σε μια προσπάθεια να δώσουν έναν νέο τρόπο παραγωγής της τροφής πιο συμβατό με τη  μακρο­χρόνια επιβίωση του ανθρώπινου γένους.

Στο τέταρτο κεφάλαιο προσπαθούμε να σκιαγραφήσουμε το μέλλον της γεωργίας και καλούμε κάθε παραγωγό τροφής να αρχίσει να υιοθετεί μέτρα που σταδιακά θα τον οδηγήσουν στην άσκηση μιας αειφορικής γεωργίας.

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας πρώτης έκδοσης, δί­νου­με οδηγίες εφαρμογής των ΕΜ σε βασικούς κλάδους της φυτικής παρα­γω­γής