ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

000000ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΣΤ έκδοση, Οκτώβριος 2011, σελ. 420,

Λιαν. Τιμή 30 ευρώ

Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν κοινωνικές έρευνες. Γράφτηκε έχοντας κατά νου τις νέες ερευνήτριες και τους νέους ερευνητές που με μεράκι σκύβουν να μελετήσουν μια από τις πολλές πτυχές της κοινωνίας της χώρας μας.

Βασίζεται όχι μόνο στις μεταπτυχιακές σπουδές του συγγραφέα, αλλά και στην 40χρονη ερευνητική του εμπειρία με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων.

Το βιβλίο είναι εύκολο και ελκυστικό στην ανάγνωση, αντλεί παραδείγματα από τον Ελλαδικό χώρο και με τα τελευταία του παραρτήματα για τις οδηγίες δημιουργικής γραφής και πραγματοποίησης μιας πετυχημένης ομιλίας, προσθέτει ένα νέο στοιχείο που λείπει από τα βιβλία μεθοδολογίας που κυκλοφορούν.

Στα περιεχόμενά του περιλαμβάνονται: Εισαγωγή, τα στάδια μιας εμπειρικής έρευνας, η μέτρηση, η δειγματοληψία, η πειραματική μέθοδος, η μέθοδος της συμμετοχικής παρατήρησης, οι δειγματοληπτικές έρευνες, σύνταξη ερωτηματολογίων, πινακοποίηση στατιστικού υλικού, ανάλυση στατιστικού υλικού, παρουσιάσεις εργασιών, η σωστή χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων, η αξιοπιστία των γεωργικών στατιστικών στοιχείων, συγκριτική ιστορική μέθοδος και δευτερογενής ανάλυση, ανάλυση περιεχομένου και οι ιδιαιτερότητες της κοινωνικής έρευνας. Το βιβλίο συμπληρώνουν 5 παραρτήματα (υποδείγματα εντύπων δειγματοληπτικής έρευνας με προσωπικές συνεντεύξεις, υπόδειγμα ερωτηματολογίου, οδηγίες γραφής και εμφάνισης γραπτών κειμένων, γενικές οδηγίες δημιουργικής γραφής και οδηγίες για μια επιτυχημένη παρουσίαση), βιβλιογραφία, πλούσιο γλωσσάριο και αναλυτικό ευρετήριο.