Παροχή Τεχνογνωσίας-Τεχνική Βοήθεια

Ο συντάκτης αυτής της ιστοσελίδας με την υποστήριξη του ειδικού, με μεγάλη εμπειρία σε θέματα βιολογικής φυτοπροστασίας, του Γεωπόνου Δημήτρη Χαραντώνη, έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην υποβοήθηση ανθρώπων οι οποίοι αγαπούν την ενασχόληση με τη γη και θέλουν να εγκαταστήσουν ή να επαναδραστηριοποιήσουν αγροκτήματα για παραγωγή τροφίμων τα οποία δεν υποσκάπτουν την ανθρώπινη υγεία, αλλά αντιθέτως την προστατεύουν και τη βελτιώνουν.

Η συνεργασία ξεκινά με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου, την ανάλυση προϋπαρχουσών αναλύσεων εδάφους και την επίσκεψη του αγροκτήματος. Στη συνέχεια ετοιμάζεται γραπτή έκθεση προτάσεων για καλλιέργειες και τεχνικές οι οποίες πρέπει να αλλάξουν ή να βελτιωθούν, η οποία συζητείται με τους ιδιοκτήτες και οριστικοποιείται. Η συνεργασία συνεχίζεται με 2 τουλάχιστον επισκέψεις στη διάρκεια του έτους, για έλεγχο της προόδου και την επιτόπου εκπαίδευση και επίλυση προβλημάτων. Ταυτόχρονα, μια συνεχής γραμμή επικοινωνίας παρέχει τεχνική βοήθεια στη διάρκεια του έτους και επιλύει προβλήματα που προκύπτουν. Στόχος μας είναι, μέσα σε 2 έτη, οι συνεργάτες μας να αποκτήσουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται το κτήμα τους με ελάχιστη πλέον εξωτερική βοήθεια.

Για τις καλλιέργειες οι οποίες θα επιλεγούν, ετοιμάζονται έγχρωμα αναλυτικά τεχνικά εγχειρίδια ή επικαιροποιούνται τα υφιστάμενα για να εξοικειώσουν και συμβουλέψουν τους διαχειριστές του αγροκτήματος σε κρίσιμες παραμέτρους των καλλιεργειών που επιλέχθηκαν. Η μέθοδος αυτή έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε μεγάλο αγρόκτημα στην Κέρκυρα. Τα τεχνικά αυτά εγχειρίδια μπορούν να βοηθήσουν και ιδιοκτήτες μικρών αγροκτημάτων οι οποίοι σκέφτονται να στραφούν στη βιολογική καλλιέργεια.

Αν έχετε ένα μεγάλο ή μικρό αγρόκτημα το οποίο μένει αναξιοποίητο ή τα αποτελέσματά του είναι πενιχρά, και δεν είναι είστε μακριά από τη βάση μας στη Θεσσαλονίκη, μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Η προσέγγισή μας ενσωματώνει τις αρχές της αειφορικής γεωργίας η οποία διασφαλίζει τη μακροχρόνια επιβίωση (οικονομικά και περιβαλλοντικά) των αγροκτημάτων.

Με τον τρόπο αυτό:

  • Αποφεύγονται λανθασμένες φυτεύσεις οι οποίες στοιχίζουν ακριβά,
  • Μειώνεται δραστικά το κόστος φυτοπροστασίας, ιδιαίτερα στις πολυετείς καλλιέργειες,
  • Εγκαθίστανται υγιή φυτά με ενισχυμένες προοπτικές ανάπτυξης και παραγωγής,
  • Αποκτάτε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και έχετε προνομιακή και αποκλειστική ενημέρωση στις νέες εξελίξεις και πρακτικές της Γεωπονικής Επιστήμης που αναλύει και ενσωματώνει το γραφείο μας.

Έχουμε εμπειρία δεκαετιών στη βιολογική φυτοπροστασία. Παρακαλούμε τηλεφωνείστε μας για πληρέστερη ενημέρωση και συζήτηση των δικών σας προβλημάτων.