ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ

edafos Το βιβλίο πρέπει να διαβάσουν πρώτα από όλους όσοι παράγουν φρούτα και λαχανικά για την οικογένειά τους και οι αφοσιωμένοι βιοκαλλιεργητές (όχι αυτοί που γίνονται για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις). Έτσι, δεν θα αυξήσετε μόνο την παραγωγή, αλλά θα βελτιώσετε αξιόλογα και την ποιό­τητα με άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων, οι οποίοι τα καταναλώνουν.

Φαντάζομαι να αντιληφθήκατε γιατί δεν χρησιμοποιώ τον τίτλο καλλιέργεια του εδάφους, αλλά φροντίδα. Ο κόσμος, αυτός ο μεγάλος και μέγας, όπως λέει και ο ποιητής, χρειάζεται τη φροντίδα μας για να μας επιστρέψει πλούσιους τους καρπούς της γης.

Σκέφθηκα και έφερα στη μνήμη μου τις εκατοντάδες των ανθρώπων, τους οποίους έχω συναντήσει ανά την Ελληνική ύπαιθρο να καλλιεργούν τα φρούτα, αλλά κυρίως τα λαχανικά του σπιτιού τους. Κοινό χαρακτηριστικό όλων δεν ήταν η οικονομική ανάγκη, η οποία τους οδήγησε στην εξοικονόμηση κάποιων χρημάτων, αλλά η αγάπη για τη γη και η απόλαυση των ιδιαίτερων γευστικών χαρακτηριστικών που έχουν όλα τα λαχανικά τα οποία καλλιεργού­νται χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Σκέφθηκα λοιπόν πως όλοι αυτοί χρειάζονται ένα βοήθημα για να κατανοήσουν τις εκπληκτικές λειτουργίες, τις οποίες επιτελεί το έδαφος και από τις οποίες εξαρτάται το παραγωγικό τους αποτέλεσμα.

Την ίδια βοήθεια χρειάζονται και οι επαγγελματίες καλλιεργητές, αν έπαψαν να θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και άρχι­σαν να ψάχνονται με αυτά, τα οποία συμβαίνουν στα πόδια τους. Ευτυχώς και από αυτήν τη μεγάλη ομάδα υπάρχουν όλο και περισσότεροι συμπατριώτες που αντιλαμβάνονται τα αδιέξοδα στα οποία οδηγούνται με τη χημική γεωργία την οποία ασκούν.

Βασικό χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η μεταφορά γνώσεων και πρακτικών, οι οποίες στηρίζονται στη βιολογική διαχείριση του εδάφους και των φυτών. Παράλληλα, ερχόμα­στε να σας γνωρίσουμε και νέες τεχνολογίες και πρακτικές, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τους καρπούς των κόπων σας. Ο ζεόλιθος και οι μυκόρριζες είναι θεία δώρα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μαζί με τους Ωφέλιμους Μικροοργανισμούς (βιο­λιπάσματα, βακτήρια προστασίας της ριζόσφαιρας, βακτήρια διαλυτοποίησης φωσφόρου, σιδήρου και άλλων θρεπτικών στοιχείων), οι οποίοι γίνονται όλο και περισσότεροι (αντικεί­μενο του επόμενου βιβλίου μου) και τον βιο-άνθρακα, οι οποίες είναι ανθρώπινες επινοήσεις. Είναι η νέα τεχνολογία η οποία θα φέρει τη νέα επανάσταση στη γεωργία στα επόμενα έτη.

Τέλος, το βιβλίο παρουσιάζει για πρώτη φορά σε Ελληνικό αναγνωστικό κοινό την τεχνολογία του βιο-άνθρακα (της Terra Preta, της μαύρης γης των ιθαγενών του Αμαζονίου) μαζί με οδηγίες για να παρασκευάσετε το καλύτερο υγρό και στερεό βιολογικό λίπασμα που έχει επινοηθεί με στόχο την αυτάρκεια σε οργανικά λιπάσματα πλούσια σε μυριάδες ωφέλιμους μικρο-οργανισμούς. Ο συγγραφέας εγκατέστησε και λειτουργεί μια τέτοια μονάδα στο πατρικό του αγρόκτημα στην Καστοριά. Τώρα, με αυτήν την τεχνολογία, μπορούμε με σιγουριά να παραδώσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας τη γη πιο γόνιμη από ότι την κληρονομήσαμε.

Μην ξεχνάτε τώρα στα χρόνια της παρατεταμένης κρίσης. Η επένδυση στη νέα και τεκμηριωμένη γνώση είναι η πιο παραγωγική επένδυση στον αγροτικό τομέα.

Σελ. 234, Έγχρωμο, Δεκέμβρης 2018