Ωφέλιμοι Μικροοργανισμοί

Αυτός θα είναι ο τίτλος της νέας έκδοσης που θα αντικαταστήσει το τελευταίο μου βιβλίο: Εφαρμογές των Ενεργών Μικροοργανισμών στη Γεωργία.

Η ανάγκη προέκυψε από το γεγονός ότι με την πρόοδο του χρόνου και τη συνέχιση της αναζήτησής μου, διαπίστωσα ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι μικροοργανισμοί πέραν αυτών που τους ονόμασαν Ενεργούς ή Αποτελεσματικούς Μικροοργανισμούς. Ο νέος όρος πιστεύω πως είναι πολύ πιο κατάλληλος μια και μπορεί να στεγάσει κάθε μικροοργανισμό που με τη δράση του βοηθά τα φυτά να καλύψουν καλύτερα τις ανάγκες τους σε θρεπτικά στοιχεία και να προστατεύσουν και αναπτύξουν καλύτερα το ριζικό τους σύστημα και εμάς τους παραγωγούς της τροφής να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και να παραγάγουμε προϊόντα που δεν υποσκάπτουν την ανθρώπινη υγεία αλλά την προάγουν.

Λίγη υπομονή γιατί η σχετική προσπάθεια μόλις άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά και προηγείται η έκδοση του βιβλίου μου με τίτλο: Το Έδαφος και η Φροντίδα του που σε λίγους μήνες οδηγείται στο τυπογραφείο.

No Comments Yet.