Μυκόρριζες και Φυτώρια στην Ελλάδα

Από την εποχή που γνώρισα τις μυκόρριζες, πριν από 10
περίπου χρόνια, τόνιζα στις ομιλίες μου και στα γραπτά μου την ανάγκη να
υιοθετηθούν από τα φυτώρια και όταν ο παραγωγός παραλαμβάνει τα δένδρα του για
φύτευση, να έχουν ήδη μπολιαστεί με τη μυκόρριζα.
Αυτός είναι ο πιο φθηνός τρόπος εμβολιασμού (μερικά σεντς
ανά δένδρο) και η καλύτερη πρακτική για να βοηθήσει το φυτό να ξεπεράσει το σοκ
της μεταφύτευσης. Δυστυχώς, η συντριπτική πλειοψηφία των φυτωρίων αγνοεί αυτό
το θείο δώρο της φύσης και συνεχίζει να παράγει τα φυτά του με τον κλασσικό
τρόπο. Μάλιστα, πολλοί φυτωριούχοι τα φορτσάρουν με λιπάσματα και διαλαλούν την
ποιότητα των φυτών τους δείχνοντας το μπόι τους, όπως μου έδειχνε ένας φυτωριούχος
στην πρόσφατη έκθεση της AGROTIKA.
Όταν του ζήτησα να δω το ριζικό σύστημα, για να δω αν είναι πλούσιο, αρνήθηκε
να μου το δείξει προφασιζόμενος αστείες δικαιολογίες.
Ένοιωσα λοιπόν ιδιαίτερη χαρά όταν πληροφορήθηκα ότι τα φυτώρια
με την επωνυμία RHODOLAND
που είναι εγκατεστημένα στη Ροδιά Αιγιαλείας στο Αίγιο όχι μόνο χρησιμοποιούν
τη μυκόρριζα εμβολιάζοντας τα φυτά τους κατά τη διαδικασία της αναπαραγωγής,
αλλά και την αναπαράγουν οι ίδιοι. Τα φυτώρια διευθύνονται από τους συναδέλφους
Γεωπόνους Ζαφειρόπουλο Βασίλη και Βαρδάκη Στέλλα, τηλ. 69 44 64 80 84 www.rhodoland.gr   info@rhodoland.gr
.

 

Τα όσα γράφω εδώ δεν αποτελούν εμπορική διαφήμιση, αλλά ηθικά
και ακαδημαϊκά επιβεβλημένη ενημέρωση των ενδιαφερομένων παραγωγών και κίνητρο
για άλλους φυτωριούχους να τους μιμηθούν και να φιλοξενηθούν σε αυτό το χώρο. Ελπίζω
σύντομα να προχωρήσουν και στην αναπαραγωγή πολύ περισσότερων καρποφόρων δένδρων.

No Comments Yet.