«…Συγχαρητήρια για το νέο βιβλίο σας. Το βιβλίο αυτό έπρεπε να διδάσκετε υποχρεωτικά στα σχολεία. Πιστεύω ότι αφορά όλους, όχι μόνο τους αγρότες.»

Πολάτογλου Γεώργιος, Χαλκίδα