Αειφορική Ανάπτυξη της Ελληνικής Υπαίθρου

Τώρα που διανύουμε την προεκλογική περίοδο των τοπικών και περιφερειακών εκλογών, θυμήθηκα το βιβλίο που έγραψα το 1985 με τον παραπάνω τίτλο.

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για την ηγεσία και τους ενεργούς
πολίτες της Ελλη­νικής υπαίθρου. Βέβαια να το διευκρινίσουμε από την αρχή. Δεν
γράφτηκε για όλους. Γράφτηκε για αυτούς που έχουν τη φιλοδοξία να κάνουν αισθητή
την παρουσία τους στο διάβα τους από τα Δημοτικά, Συνεταιριστικά, Νομαρχιακά
και πολιτι­στικά δρώμενα του τόπου τους. Δεν γράφτηκε για ανθρώπους διαχει­ριστές
που θέλουν να διαχειριστούν και να καλυτερέψουν λίγο τη μιζέρια του τόπου τους.
Γράφτηκε για ανθρώπους οραματιστές που πιστεύουν στη συμβολή των πολιτών στην
καλυτέρευση των όρων εργασίας και διαβίωσης των ανθρώ­πων της Ελληνικής υπαίθρου.
Το βιβλίο δεν ακολουθεί τα πρότυπα ενός βιβλίου μαγειρικής
δίνοντας ακρι­βείς οδηγίες τις οποίες οι αναγνώστες οφείλουν να ακολουθήσουν
κατά γράμ­μα. Αντιθέτως σκοπεύει να διεγείρει τη δημιουργική σκέψη όλων των
ανθρώ­πων που διεκδικούν δημόσιες θέσεις και να τους εμφυσήσει μια άλλη
αντίληψη για τα θέματα της ανάπτυξης της Ελληνικής υπαίθρου.

Στα δέκα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται: Ιστορία της
Ανάπτυξης, Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, Συμμετοχική Ανάπτυξη, Αειφορική Ανάπτυξη,
Τοπική Ατζέντα 21, Εκτίμηση Αναγκών, Τοπική Ανάπτυξη, Μορφές Συνεργασίας στην
Ύπαιθρο, Τοπική Παραγωγή για Τοπική Κατανάλωση, Το Μέλλον της Ελληνικής
Υπαίθρου. Συνοδεύεται από πλούσιο Γλωσσάριο και αναλυτικό Ευρετήριο. 
Μερικά από τα τελευταία αντίτυπα και με μια γενναία έκπτωση περιμένουν όσους ασπάζονται τις παραπάνω σκέψεις. Καλή επιλογή σε μας τους απλούς αλλά ενεργούς πολίτες με σκέψη και προβληματισμό και αγωνία για την πορεία αυτού του τόπου. 

No Comments Yet.