Μικρές αλλά μεγάλες αλήθειες

 • Οι πρακτικές της σημερινής συμβατικής ή χημικής γεωργίας
  που δίνουν έμφαση στο γέμισμα του εδάφους με χημικά λιπάσματα και
  φυτοπροστατευτικά καταστρέφουν τη ζωή του, πράγμα που αντανακλάται στη
  χαμηλή ποιότητα και διατροφική αξία της τροφής που παράγεται.
 • Αν τη σημερινή συμβατική γεωργία είχαν αρχίσει να
  την χρησιμοποιούν οι παππούδες μας, τώρα θα αντιμετωπίζαμε σοβαρά
  διατροφικά προβλήματα εξαιτίας της ανεπανόρθωτης κάμψης των αποδόσεων των
  γεωργικών οικοσυστημάτων.
 • Ο Λεονάρντο Ντα Βίτσι είχε πει: «Ξέρουμε
  περισσότερα για την κίνηση των πλανητών παρά για το έδαφος που είναι κάτω
  από τα πόδια μας». Το τραγικό είναι ότι ισχύει ακόμη και σήμερα.
 • Όλα τα ζωντανά πράγματα πηγάζουν από το έδαφος και
  στο τέλος επιστρέφουν σε αυτό.
 • Μεγάλοι πανάρχαιοι πολιτισμοί άκμασαν σε εύφορες
  πεδιάδες και κατέρρευσαν όταν υποβάθμισαν τη γόνιμη γη πάνω στην οποία
  στηρίχθηκαν.
 • Η σημερινή γεωργία πρέπει να αντικαταστήσει τα
  χημικά που χρησιμοποιεί με περισσότερη γνώση και προσωπική εργασία (Δημ. Χαραντώνης).
 • Η βιολογική γεωργία στηρίζεται σε ένα ζωντανό και
  υγιές έδαφος που εξασφαλίζουν οι μικροοργανισμοί του εδάφους.
 • Ένα έδαφος με επάρκεια θρεπτικών στοιχείων είναι
  άγονο αν δεν διαθέτει τους μικροοργανισμούς που μετατρέπουν τις χημικές
  φάσεις των θρεπτικών σε μορφές που είναι ικανές να απορροφηθούν από τα
  ριζικά τριχίδια των φυτών. 
 • Ο βιοκαλλιεργητής επαναφέρει στο έδαφος τα
  υπολείμματα των καλλιεργειών και τις κοπριές των ζώων για να αποκαταστήσει
  μια ισορροπία ανάμεσα στις καταθέσεις και τις αναλήψεις και να αποφύγει
  μια βιολογική χρεωκοπία.!
 • Όποιος πετά ή πολύ περισσότερο καίει τα γεωργικά
  υπολείμματα δεν καίει σκουπίδια αλλά λεφτά.!
 • Βιολογικά δεν είναι τα προϊόντα που παράγονται
  αφημένα στη φύση, αλλά αυτά που τα φροντίζει ένας ευσυνείδητος
  βιοκαλλιεργητής με μέσα που δεν βλάπτουν την υγεία του ίδιου, του
  περιβάλλοντος και των ανθρώπων που καταναλώνουν τα προϊόντα του.
 • Η βιολογική γεωργία είναι η μόνη μορφή γεωργίας
  που εγγυάται την παραγωγή ασφαλών τροφίμων όχι μόνο για τώρα, αλλά για
  πάντα.
 • Βιολογική γεωργία με βιολογική κτηνοτροφία είναι ο
  καλύτερος παραγωγικός συνδυασμός όπου το ένα μέρος ευνοεί την ευημερία του
  άλλου και τα δύο μαζί την παραγωγή εκλεκτών προϊόντων.
 • Η βιολογική γεωργία δεν μπορεί να γίνει από
  αγράμματους παραγωγούς αλλά από ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία, γνώσεις αλλά
  και ικανότητα να διαβάζουν τη φύση.
 • Βιολογικά και ταυτόχρονα τοπικά προϊόντα είναι
  αυτά που μπορούν να χτίσουν έναν υγιή ανθρώπινο οργανισμό.
 • Οι τοπικές αγροτικές κοινότητες για να ευημερήσουν
  πρέπει να παράγουν εκλεκτά αγροτικά προϊόντα σε μεταποιημένη μορφή για να
  αποκτήσουν προστιθέμενη αξία και να δώσουν θέσεις εργασίες στην τοπική
  κοινωνία.
 • Η βιολογική γεωργία μπορεί να φθάσει και να
  ξεπεράσει σε αποδόσεις ακόμη και τη συμβατική γεωργία όταν γίνεται από
  έμπειρους βιοκαλλιεργητές και σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
 • Συγκρίσεις μεταξύ βιολογικής και συμβατικής
  γεωργίας με αναφορά τις αποδόσεις ενός έτους είναι παραπλανητικές και γίνονται σκόπιμα ή από αδαείς.
 • Η γόνιμη γεωργική γη πρέπει να προστατευτεί ως
  κόρη οφθαλμού αν μας νοιάζει η μακροχρόνια ευημερία των ανθρώπων που
  κατοικούν σε έναν τόπο.

 • Οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές θα αυξήσουν το
  κόστος παραγωγής των τροφίμων και θα οδηγήσουν σε μεγάλη διατροφική κρίση.
 • Οι επερχόμενες κλιματικές αλλαγές θα προκαλέσουν μετακινήσεις πληθυσμών που μπροστά τους οι σημερινές (2015) θα ωχριούν.
 • Μελλοντικά θα ευημερήσουν οι χώρες που ασκούν μια
  πράσινη γεωργική πολιτική.
 • Μια χώρα μπορεί να γίνει βιομηχανική αλλά δεν  μπορεί να γίνει γεωργική, όση τεχνολογία
  και πλούτο και αν διαθέτει, αν δεν έχει τις κατάλληλες εδαφοκλιματικές
  συνθήκες.

No Comments Yet.