Εφαρμογές  των  Ενεργών  Μικροοργανισμών στη Γεωργία της Ελλάδος 

Του Γεωργίου Α. Δαουτοπούλου, Καθηγητή Γεωπονίας ΑΠΘ
Συχνά με
ρωτάνε ή με γράφουν αναγνώστες των βιβλίων μου και της ιστοσελίδας. Το ίδιο
ερώτημα μου θέτουν κάθε φορά που κάνω αναφορά στους EM στις διαλέξεις που δίνω
ανά τη χώρα. Πόσο διαδεδομένη είναι η χρήση των Ενεργών Μικροοργανισμών στη
χώρα μας;.
Ειλικρινά
δεν το γνωρίζω γιατί δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Ούτε και οι δύο εταιρείες
που τα εισάγουν δημοσιεύουν παρόμοια στοιχεία. Αυτό που μπορώ να πω με
βεβαιότητα είναι ότι η εφαρμογή τους υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό από τις δυνατότητες
που έχουν. Επομένως προκύπτει ένα άλλο ερώτημα. Γιατί καθυστερεί η εφαρμογή τους
στην Ελλάδα.;
Οι λόγοι
είναι τρεις κατά τη γνώμη μου. Πρώτον το γεγονός ότι η βιολογική
γεωργία δεν έχει προχωρήσει στο βαθμό που έχει διαδοθεί σε άλλες χώρες και μάλιστα
με πιο αντίξοες συνθήκες (π.χ. η Αυστρία όπου το 17,4% των εκτάσεών της καλλιεργούνται
βιολογικά έναντι 3,84% της χώρα μας).
Δεύτερον,
στο γεγονός ότι οι Έλληνες παραγωγοί «δεν ψάχνονται» κατά το κοινώς λεγόμενο.
Δεν αναζητούν την πληροφόρηση ενεργητικά, αλλά παθητικά. Περιμένουν η
πληροφόρηση να φθάσει σε αυτούς.
Τρίτον, και
οι δύο εταιρείες δεν διαθέτουν όχι μόνο καλά εκπαιδευμένο Γεωτεχνικό προσωπικό,
αλλά ούτε έναν επιστήμονα για να δώσει πληροφορίες και οδηγίες, αλλά
και για να κάνει πειράματα στη χώρα μας με διάφορες καλλιέργειες ώστε να έχουμε
μετρήσιμα αποτελέσματα και επί Ελληνικού εδάφους.
Ο συντάκτης
του παρόντος άρθρου δε δύναται, όπως αντιλαμβάνεστε, παρόλο που έχει γράψει και
το μόνο επιστημονικό βιβλίο που υπάρχει στη χώρα μας για τους Ενεργούς
Μικροοργανισμούς, να υποκαταστήσει το ρόλο και τις υποχρεώσεις των εδώ
αντιπροσωπειών. Ούτε βέβαια εκτίμησαν την έκδοση του βιβλίου που έγινε με δική
μου πρωτοβουλία και χρηματοδότηση.
Οι Ενεργοί
Μικροοργανισμοί εισάγονται στη χώρα μας από δύο εταιρείες και χώρες, όπου και
παρασκευάζονται. Από την Αυστρία, από την εταιρεία Multikraft (στην Ελλάδα www.naturam.gr με έδρα τα Φιλιατρά Μεσσηνίας) και
από τη Γερμανία (Emico)
(στην Ελλάδα www.emhellas.gr
με έδρα στην Αθήνα) με δύο ξεχωριστές αντιπροσωπείες.
Η εταιρεία Multikraft ήταν η πρώτη εταιρεία
που ξεκίνησε την παρασκευή και διακίνηση των Ενεργών Μικροοργανισμών στην
Ευρώπη. Πριν από μερικά χρόνια ήρθε σε δικαστική διαμάχη με τον κ. Χίγκα και
έκτοτε διακινεί τα προϊόντα της με την επωνυμία στα Ελληνικά ως Αποτελεσματικοί
ή Ενεργοί Μικροοργανισμοί (στα Αγγλικά Effective Microorganisms) ενώ αυτά του κ. Χίγκα
έχουν στα Ελληνικά την ονομασία Ενεργοί Μικροοργανισμοί 1 ή σε συντομογραφία
ΕΜ-1.
Η εταιρεία Multikraft  διαθέτει στην Ελλάδα μια πολύ μεγαλύτερη
γκάμα προϊόντων από αυτήν της EMICO
και παράλληλα διαθέτει και αξιόλογο και πολύ χρήσιμο εξοπλισμό παρασκευής και
εφαρμογής των Ενεργοποιημένων Μικροοργανισμών.
Δεν υπάρχουν
συγκριτικά στοιχεία αξιολόγησης των ΕΜ των δύο αυτών εταιρειών. Μέχρι τότε
πρέπει να θεωρούνται και οι δύο πηγές των ΕΜ εξίσου αποτελεσματικές.
Επαφίεται σε
εσάς να κάνετε τη δοκιμή, να αξιολογήσετε το κόστος και τη γκάμα των
προσφερόμενων προϊόντων και να υιοθετήσετε τους ΕΜ της μιας ή της άλλης
εταιρείας. Όταν ολοκληρωθεί η δική μας αξιολόγηση που αυτοχρηματοδοτείται, θα
σας γνωρίσουμε τα αποτελέσματα.

No Comments Yet.