Διαλέγοντας
ένα καλό χωράφι 
Του Γεωργίου Α.
Δαουτοπούλου, Καθηγητή Γεωπονίας ΑΠΘ
Το ερώτημα μου το έθεσε ένας επισκέπτης του ιστότοπού μου
από την Άρτα, στην πρώτη τηλεφωνική επαφή που είχαμε. Ομολογώ πως αιφνιδιάστηκα
στην αρχή, αλλά του έδωσα μια πρώτη απάντηση. Αργότερα, καθώς το σκέφθηκα,
διαπίστωσα πως το ερώτημα έχει ενδιαφέρον και κάθισα να το μελετήσω και να δώσω
μια γραπτή απάντηση, μια και θα είναι ερώτημα και άλλων φίλων που τώρα με την
κρίση, μια και ζούνε κοντά σε αγροτικές περιοχές, σκέφτονται να επενδύσουν στη
γεωργία.
Οι αναγνώστες των κειμένων μου θα γνωρίζουν πως είμαι
ένθερμος υποστηριχτής των επενδύσεων στη γεωργία και όχι στις οικοδομές. Τα
κτίρια θέλουν συντήρηση, φθείρονται ακόμη και όταν είναι άδεια ενώ η γεωργική
γη είναι ουσιαστικά άφθαρτη αν τυγχάνει καλής φροντίδας και σε μια κρίση μπορεί
να εξασφαλίσει την επιβίωση της οικογένειάς σου.
Στο θέμα μας λοιπόν. Ένας εδαφολόγος θα σας έλεγε ότι καλή
είναι η γόνιμη γη και θα σας πρότεινε να δώσετε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα
εδάφους σε ένα εδαφολογικό εργαστήριο παραγγέλλοντας μια πλήρη εδαφολογική
ανάλυση και ιδιαίτερα τον υπολογισμό της ολικής εναλλακτικής ικανότητας του εδάφους
που με έναν αριθμό θα χαρακτήριζε το χωράφι σας, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:
Πίνακας 1.
Κατάταξη των εδαφών ανάλογα με την Ολική Εναλλακτική Ικανότητα (CEC) σε meq/100 g εδάφους
Χαρακτηρισμός γονιμότητας
CEC (meq/100g)
Πολύ
υψηλή
Ø  30
Υψηλή
25-29
Μέτρια
18-24
Μέση
13-17
Χαμηλή
8-13
Πολύ
χαμηλή
< 8
Με ένα νούμερο λοιπόν Ολικής Εναλλακτικής Ικανότητας πάνω
από 25 έχετε ένα πολύ καλό χωράφι. Πριν φθάσουμε όμως σε αυτό το σημείο είναι
πολλά άλλα τα στοιχεία που πρέπει να λάβει ένας υποψήφιος αγοραστής, όπως: (θα
αναφέρουμε τα θετικά στοιχεία και σε όσες περιπτώσεις αυτά υπάρχουν στο
υποψήφιο χωράφι αυτό είναι ένα συν, αν απουσιάζουν είναι ένα πλην. Όσο πιο
πολλά είναι τα συν τόσο πιο καλό είναι το χωράφι, αν και τα στοιχεία δεν έχουν
όλα την ίδια βαρύτητα). Δεν είναι στα θετικά, όπως έγραψα σε άλλο μου άρθρο, οι
αναφορές των πωλητών γεωργικής γης για αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο ούτε
και αυτές που διαλαλούν θέα ή αμεσότητα με εθνική ή επαρχιακή οδό!.
·       
Να είναι ποτιστικό ή να μπορεί να γίνει με μικρή
σχετικά δαπάνη και με δυνατότητα εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων άρδευσης,
·       
Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος είναι θετικό
στοιχείο,
·       
Να μην είναι αμμούδα αλλά ούτε και πολύ βαρύ. Τα
αμμοπηλώδη εδάφη είναι τα καλύτερα,
·       
Να μην έχει μεγάλες πέτρες στην επιφάνειά του ή
να μπορούν να απομακρυνθούν με μερικά μεροκάματα,
·       
Το σχήμα του να είναι ορθογώνιο με μικρές
διαφορές ανάμεσα στις 2 διαστάσεις,
·       
Να γειτνιάζει με φυσικές περιοχές όπου υπάρχει
άγρια βλάστηση,
·       
Να βρίσκεται ανάμεσα σε χωράφια όπου δεν
υπάρχουν μονοκαλλιέργειες,
·       
Να έχει μια ελαφριά κλίση (2-3%) για να
στραγγίζουν τα νερά της βροχής,
·       
Η κλίση του να συμπίπτει με τη διεύθυνση Βορράς
Νότος γιατί σε αυτήν τη διεύθυνση γίνονται οι φυτεύσεις των δένδρων,
·       
Να μην έχει αγριάδα στην αυτοφυή βλάστηση,
·       
Να μην βρίσκεται σε μια λακκούβα με λόφους
γύρω-γύρω όπου το χειμώνα μαζεύονται κρύες αέριες μάζες που προκαλούν παγετούς,
·       
Η υπόγεια στάθμη του νερού να μην ανεβαίνει
παραπάνω από τα 2 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους,
·       
Να έχει ικανοποιητικό βάθος πριν αρχίσει το
αδιαπέραστο στρώμα από το μητρικό πέτρωμα,
·       
Πάρτε ένα ιστορικό με τις καλλιέργειες που είχε
τα τελευταία 5-10 χρόνια, Αν ήταν ακαλλιέργητο ακόμα καλύτερα.
Μετά από όλα αυτά (αν αξιολογούνται θετικά) πάρτε ένα δείγμα
και δώστε το σε ένα εδαφολογικό εργαστήριο για μια πλήρη εδαφολογική ανάλυση
που πρέπει να την αξιολογήσει ένας έμπειρος Γεωπόνος σε συνδυασμό με τη χρήση
που το προορίζετε.

No Comments Yet.