Παρέμβαση Γ. Δαουτοπούλου στην Ημερίδα των Οικολόγων – Πράσινων στα
πλαίσια της
Biologica 5/3/2010 daoutop@agro.auth.gr 

Η βιολογική γεωργία πρέπει να αποτελέσει το όραμα
για την Ελληνική Γεωργία
Υιοθέτηση της αειφορικής γεωργίας ως της
κατευθυντήριας πορείας της Ελληνικής γεωργίας
Ποιότητα και όχι ποσότητα παραγωγής
Πολυκαλλιεργητικά συστήματα και όχι μονοκαλλιέργειες
Μικτές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (φυτικοί και ζωϊκοί
κλάδοι παραγωγής)
Απαγόρευση της καλλιέργειας των ΓΤΟ
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Τεχνική υποστήριξη των παραγωγών
Ενίσχυση της Γεωργικής Έρευνας και Εκπαίδευσης σε
θέματα αειφορικής – βιολογικής γεωργίας
Ένταξη στη βιολογική γεωργία όχι μεμονωμένων
παραγωγών αλλά περιοχών (οικοσυστημάτων)
Καθιέρωση ενιαίου σήματος πιστοποίησης των
βιολογικών καλλιεργειών και ενίσχυση των ελέγχων πιστοποιητών και παραγωγών
Ένταξη της βιολογικής γεωργίας στο ποιοτικό
παρακράτημα

Επανεξέταση όλων των πολιτικών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση της
υποβοήθησης της αειφορικής γεωργίας με απώτερο στόχο τη βιολογική γεωργία και
της παράλληλης αποθάρρυνσης των ρυπογόνων δραστηριοτήτων της συμβατικής
γεωργίας (π.χ. μη επιδότηση ή ένταξη σε σχέδια βελτίωσης σπάταλων αρδευτικών
συστημάτων, καλλιεργητικών εργαλείων βαθειάς άροσης, επιδότηση εργαλείων
ελαφριάς κατεργασίας, επιδότηση εργαλείων τεμαχισμού και ενσωμάτωσης γεωργικών
υπολειμμάτων, κ.ά). 

No Comments Yet.