ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ

sinergatΤο βιβλίο έρχεται να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας μαθημάτων αγροτικής κοινωνιολογίας και συνεργατισμού όταν συνδυάζονται σε ένα κοινό μάθημα. Την συνένωση μπορεί να την προκάλεσαν λόγοι αδυναμίας εξεύρεσης πόρων για τη διδασκαλία δύο ξεχωριστών μαθημάτων πράγμα που είναι πραγματικότητα σε νεώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Παρόλα αυτά, η συνένωση είναι επιτυχής με την έννοια ότι δίνει τη δυνατότητα κατανόησης της κοινωνικής διάστασης του αγροτικού προβλήματος (Αγροτική Κοινωνιολογία), αλλά και παρέμβασης στα προβλήματα του χώρου (Συνεργατισμός). Έτσι, ο πρακτικός χαρακτήρας της Αγροτικής Κοινωνιολογίας εμπλουτίζεται από το Συνεργατισμό ο οποίος αποτελεί τη μοναδική διέξοδο των τοπικών κοινωνιών για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τα προβλήματά τους.
Το βιβλίο έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τις κοινωνίες της υπαίθρου. Τώρα που οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους και στο τελευταίο ελληνικό χωριό και η κρίση βαθαίνει, η αναζήτηση λύσης είναι επιτακτική.
Η λύση δεν θα έρθει από κάποια δυναμική καλλιέργεια που με αγωνία και μάταια αναμένουν οι κάτοικοι της ελληνικής υπαίθρου. Η λύση θα έρθει από μια νέα πνοή στο συνεταιριστικό κίνημα. Από ένα συνεταιριστικό κίνημα αποτελεσματικό και μαζικό.
Μια νέα πνοή που θα φυσήξει από τη βάση και όχι από την κορυφή. Αυτό είναι το δεύτερο μήνυμα που φέρνει αυτό το βιβλίο. Μόνον όταν ευρύτερες ομάδες των τοπικών κοινωνιών κατανοήσουν ότι μόνο με τη συσπείρωση των δυνάμεων τους και με οργάνωση και διαφάνεια σε έναν δυναμικό αγροτικό συνεταιρισμό μπορούν να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις της αγοράς.
Αυτός είναι ο στόχος του βιβλίου και ελπίζουμε αγρότες, συνεταιριστές, στελέχη και φοιτητές να πάρουν τα αναγκαία μηνύματα. Αν αισθάνεστε λιγοστές τις δυνάμεις σας και σας γεμίζουν κύματα απελπισίας διαβάστε τι έκαναν οι συμπατριώτες μας το 1780 στα Αμπελάκια και αναλογιστείτε τα μέσα που είχαν και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για εμάς σήμερα. Αποτινάξτε την κρατολατρεία και πάρτε τις τύχες στα χέρια σας. Σε κάθε τοπική κοινωνία. Μπορείτε να κάνετε θαύματα. Τολμήστε το. Αξίζει τον κόπο.
Το βιβλίο περιλαμβάνει 22 κεφάλαια που αναφέρονται στις παρακάτω θεματικές ενότητες: Αγροτική Κοινωνία και Αγροτική Κοινωνιολογία, η Έννοια της Κοινότητας και η Αγροτική Κοινότητα, Κοινωνικές Ομάδες και Ηγεσία, Έδαφος, Εργασία, Κεφάλαιο, Διαχείριση, Μεταπολεμικές Αλλαγές στην Ελληνική Γεωργία, Ελληνική Αγροτική Κοινωνία και Αειφορική Ανάπτυξη, Γεωργία και Αγροτική Πολιτική, Άτυπες Μορφές Συνεργασίας, Ιστορία του Συνεργατισμού, Αξίες και Αρχές του Συνεργατισμού, Εμπόδια στη Συνεργασία και το Συνεργατισμό, Κατηγορίες Συνεταιρισμών, Πρότυπες Μορφές Συνεργασίας, Συνεταιριστική Εκπαίδευση και Έρευνα, Αειφορική Ανάπτυξη και Συνεργατισμός, Τοπική Ατζέντα 21 και Συνεργατισμός, Κατάλληλη Τεχνολογία και Συνεργατισμός, Τοπική Παραγωγή για Τοπική Κατανάλωση, το Μέλλον της Ελληνικής Υπαίθρου και του Συνεργατισμού.
Συνιστάται η μελέτη του και από τους συνεταιριστές που έχουν ανοιχτούς ορίζοντες και προβληματίζονται για τα σημερινά αδιέξοδα. Το βιβλίο θα τους δώσει πολλές εξηγήσεις και συνάμα θα τους βοηθήσει σε αποτελεσματικές παρεμβάσεις στους συνεταιρισμούς στους οποίους ανήκουν.