«…άρχισα να μελετώ το βιβλίο και το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον αφού σκοπεύω να εφαρμόσω τις αρχές του προσωπικά. …Θαυμάζουμε τις ιδέες σας και συμφωνούμε με τις προτάσεις σας για βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορική γεωργία.»

Μαστορόπουλος, Νεκτάριος, τ. Δήμαρχος Μονεμβασίας