ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ

έγχρωμο, 2023, σελ. 242, 39 ευρώ

ISBN 978-618-5063-53-5

Η περιβαλλοντική κρίση δημιουργεί ένα νέο σκηνικό στην άσκηση της γεωργίας και στην ανάγκη των γεωργών να προσαρμοστούν αλλά και να βοηθήσουν στο μετριασμό της κρίσης.

Στο νέο βιβλίο με τον τίτλο «Αειφορική Καλλιέργεια της Καρυδιάς» θίγονται θέματα που αφορούν στα παρακάτω:

  • Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας με καθιέρωση της ανακύκλωσης των φυτικών υπολειμμάτων,
  • χρήση ωφέλιμων μικροοργανισμών,
  • αύξηση του ποσοστού των εφοδίων που προέρχονται από την ίδια την εκμετάλλευση,
  • αύξηση του ποσοστού απορρόφησης από το έδαφος των βροχοπτώσεων,
  • αναγνώριση, προστασία και προσέλκυση ωφέλιμων οργανισμών,
  • καλλιεργητικές φροντίδες που ελαχιστοποιούν τα προβλήματα φυτοπροστασίας,
  • διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους χωρίς την προσφυγή σε χημικές λιπάνσεις.

Όλες αυτές οι πρακτικές αποβλέπουν στη μείωση των εισροών, που προέρχονται εκτός της εκμετάλλευσης, με στόχο τη μείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Είμαστε βέβαιοι πως με οδηγό το παρόν βιβλίο οι παραγωγοί καρυδιών στη χώρα μας θα μπορέσουν να διατηρήσουν μια οικονομικά βιώσιμη μονάδα παραγωγής.

Περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο ΕισαγωγήΣελίδα
1. Αειφορική Γεωργία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2. Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
3. Εδαφοκλιματικές συνθήκες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
4. Εγκατάσταση Οπωρώνα Καρυδιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο Ποικιλίες Καρυδιάς 
1. Ξενικές  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
2. Μερικές Ελληνικές ποικιλίες  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
3. Χρησιμοποιούμενα υποκείμενα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο Εγκατάσταση Καρυδεώνα  
Βασικές εργασίες προετοιμασίας, υπολογισμός αποστάσεων  φύτευσης, εποχή φύτευσης, ξεχάστε για πάντα τη ζιζανιοκτονία, άνοιγμα λάκκων φύτευσης, προετοιμασία φύτευσης, τοποθέτηση καρυδιάς στο λάκκο φύτευσης, κλάδευμα δενδρυλλίου, γέμισμα  λάκκου, πότισμα, τοποθέτηση υλικών φυτοκάλυψης, στήριξη δενδρυλλίου, προστατεύστε και καμαρώστε την καρυδιά σας  . . . . . . . . . . . . . .54- 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο Κλαδεύματα 
1. Κλάδευμα νεαρών δένδρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
2. Κλάδεμα ώριμων δένδρων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
3. Θερινά κλαδέματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο Καλλιεργητικές Φροντίδες 
1. Εβδομαδιαία επιθεώρηση του καρυδεώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
2. Διαχείριση της εδαφοκάλυψης του καρυδεώνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
3. Εμβολιασμός καρυδιάς (ενοφθαλμισμός, εγκεντρισμός, πλακίτης) . . . .  91-97
4. Αερισμός – Χαλάρωση – Ενυδάτωση του εδάφους . . . . . . . . . . . . . . . .97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6ο Διαχείριση Θρεπτικών στοιχείων στην Καρυδιά 
1. Παλαιότερες επικρατούσες αντιλήψεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
2. Νεώτερες αντιλήψεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
   Σωστή πηγή θρεπτικών στοιχείων, Σωστή δοσολογία, Σωστός τρόπος εφαρμογής, Σωστή χρονική στιγμή εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116- 121
3. Φυλλοδιαγνωστική. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
4. Διαχείριση θρεπτικών στοιχείων σε βιολογική παραγωγή . . . . . . . . . . .124
Τσάι κομπόστας, Βιοδιεγέρτες, Εκχυλίσματα φυκιών, Αμινοξέα, Φουλβικά και Χουμικά Οξέα, Συνθετικά βιο-διεγερτικά, Χιτοζάνη, Μελάσα ζαχαροκαλάμου . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128-142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7ο Φυτοπροστασία (αειφορική αντιμετώπιση εντόμων και ασθενειών) 
Rhagoletis completa, Καρπόκαψα, Phyllobius, Cossus cossus, Ζεύζερα, Αφίδες, Τετράνυχοι, Βαμβακάδα, Ανθράκωση, Φυτόφθορα, Armillaria melea, Βακτηριακό κάψιμο ή βακτηρίωση146 - 161
Προστασία από εχθρούς  (κάργες-σκίουροι-αρκούδα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
Τσαλαπετεινός: ένας πολύτιμος απλήρωτος συνεργάτης του δενδροκόμου . . . . . .166
Ζημιά από χαλάζι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .168
Μια χρήσιμη πρακτική των παππούδων μας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Ωφέλιμα Αρπακτικά και Παρασιτοειδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8ο Συγκομιδή και Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί  
1. Συγκομιδή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
2. Αποφλοίωση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
3. Ξήρανση των καρυδιών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
4. Διαλογή – Συσκευασία – Συντήρηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
5. Διάθεση Παραγωγής - Εμπορία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191
6. Αποδόσεις και Οικονομικά Αποτελέσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
7. Μηχανολογικός Εξοπλισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193
8. Απαιτούμενη εργασία διατήρησης της φυτείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
9. Προτεινόμενα φυτώρια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .197
10. Σύσταση καρπού – Φαρμακευτική Χρήση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Καρύδια και Καρκίνος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Βιολογικά Καρύδια Πρότυπου Αγροκτήματος Καστοριάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . .205
Τελευταία Ελληνικά Επιστημονικά Ευρήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας  Δένδρων σε Παραγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9ο Χρήσιμα Εφόδια Καλλιέργειας215
Ο ζεόλιθος στην Καλλιέργεια της Καρυδιάς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
Πάστα επάλειψης κορμών με ΕΜ226
Βορδιγάλειος Πολτός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
Βακτήρια Ριζόσφαιρας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Συνιστώμενα Χαλκούχα Σκευάσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
Εφαρμογή μυκόρριζας και βακτηρίων προστασίας ριζικού συστήματος . .234
Επίδραση του φωτισμού στα επίπεδα θρεπτικών στοιχείων των φύλλων . .238
Σύγχρονα αρδευτικά συστήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Υπόγειο τριφύλλι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .241
Βιολογική καταπολέμηση ζιζανίων σε νεαρά δένδρα . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Σκόνες πετρωμάτων (Rock Dust) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
Πρόταση Συμπληρωματικής Αειφορικής Διαχείρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Φροντίδες για την αποφυγή ζημιών από παγετούς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .252

Το 2008 ο συνάδελφος Νικολαΐδης Παν., υποστήριξε την μεταπτυχιακή του διατριβή στη Σχολή Γεωπονίας του ΑΠΘ με την καθοδήγηση της Συναδέλφου Καθηγήτριας κ. Μαγδαληνής Κουκουρίκου-Πετρίδου με αντικείμενο τον προσδιορισμό της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας και της ποσότητας των ολικών φαινολικών ουσιών και του ασκορβικού οξέος σε δώδεκα είδη ξηρών καρπών και δέκα με πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα τα οποία αναδημοσιεύουμε στη συνέχεια.

Όπως θα διαπιστώσετε στον Πίνακα 1 που παραθέτουμε στη συνέχεια τα καρύδια έχουν εκατόν σαράντα εννέα (149) φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από ότι τα εισαγόμενα καρύδια Βραζιλίας  και αποτελούν τον πιο πλούσιο και ωφέλιμο ξηρό καρπό. Για όσους δεν θυμούνται τα αντιοξειδωτικά εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες που είναι απαρχή σοβαρών ασθενειών.

Παρατηρώ με λύπη τα τελευταία έτη να εγκαταλείπετε η προσθήκη των καρυδιών σε μια σειρά από εξαιρετικά παραδοσιακά προϊόντα με κύριο την σκορδαλιά και τις σαλάτες φρέσκων λαχανικών. Στην αρχή ακολούθησα την τακτική της σιωπής και την αλλαγή του καταστήματος. Τώρα, επισημαίνω την απουσία των καρυδιών και τονίζω το ασήμαντο κέρδος που τους προσφέρει η απουσία των καρυδιών και την περιφρόνηση που δείχνουμε σε μια παραδοσιακή συνταγή των προγόνων μας, η οποία μπορεί να αναδείξει την υπεροχή των Ελληνικών τροφίμων στους ξένους επισκέπτες μας.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι οι προσπάθειες μας πρέπει να κατευθυνθούν προς τη νέα γενιά ώστε να αποκτήσει καλές διατροφικές συνήθειες διατηρώντας την παραδοσιακή Μεσογειακή Δίαιτα που θαυμάζουν και προσπαθούν να μιμηθούν οι Δυτικο-Ευρωπαίοι. Η νέα γενιά είναι αυτή που χτίζει το σώμα της και συνεπώς πρέπει να επιλέξει τα καλύτερα διατροφικά προϊόντα. Γιαγιάδες και παππούδες που έχουν την ευθύνη της διατροφής των μικρών φίλων μας πρέπει να τα μάθουν να καταναλώνουν ξηρούς καρπούς με το κέλυφος και ιδιαίτερα τον Βασιλιά των ξηρών καρπών που δεν είναι άλλος από την καρυδιά.

Πίνακας 1. Προσδιορισμός της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας 12 ξηρών καρπών με τη δοκιμή FRAP (μmol A.O/g), των ολικών φαινολών (mg GAE/g) και του ασκορβικού οξέος (mg/100g).

ΠοικιλίαΑντιοξειδωτική ικανότητα(*)Ολικές φαινόλεςΑσκορβικό Οξύ
Καρύδια183,30 (149,0)20,4835,48
Ηλιόσπορος100,53(81,7)*10,9126,40
Πεκάν91,13 (74,1)13,5521,60
Αιγίνης26,70 (21,7)10,9620,80
Αραχίδα13,46 (10,9)5,2713,20
Αμύγδαλα6,83 (5,6)2,3110,60
Φουντούκια3,60 (2,9)2,9010,80
Macadamias3,00 ((2,4)0,011,20
Cashews2,33 (1,9)0,819,20
Κολοκυθόσπορος2,30 (1,9)0,011,20
Κουκουνάρι1,86 (1,5)0,010,40
Καρύδια Βραζιλίας1,23 (1)0,8511,60

ΠΗΓΗ: Νικολαΐδης Παναγιώτης, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Θεσσαλονίκη 2008

(*) Σε σύγκριση με τα καρύδια Βραζιλίας

Ενημερώστε σας παρακαλώ φίλους και γνωστούς για την εξαιρετική συμβολή των καρυδιών στην προαγωγή της ανθρώπινης υγείας δίνοντάς τους να διαβάσουν τα όσα γράφω. Νάστε πάντα καλά και ευτυχείς όσοι φροντίζετε αυτό το υπέροχο δένδρο και καταναλώνετε τους καρπούς του.

Κεντρική Διάθεση: Εκδόσεις Ζυγός, Αγγελάκη 39, τηλ. 2310-271055 ekdoseis@zygos.gr

Comments are closed.