Αναζωογόνηση ηλικιωμένων δένδρων Του Γεωργίου Α. Δαουτοπούλου, Καθηγητή Γεωπονίας ΑΠΘ, www.daoutop.gr

Δένδρα μεγάλης ηλικίας και παραγωγικής αξίας όπως η ελιά, η φιστικιά, η καρυδιά, η αμυγδαλιά και πολλά άλλα, αλλά και δένδρα σε πάρκα και δενδροστοιχίες, τα οποία ζουν πολλά χρόνια, ιδιαίτερα σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας, μπορούν τώρα, χάρις σε μια σειρά από νέες τεχνολογίες, να αναζωογονηθούν και να αυξήσουν τις αποδόσεις τους.

Στα δένδρα αυτά το χώμα έχει συμπιεστεί σε μια περίοδο η οποία κρατά μερικές δεκαετίες και η παρουσία των ριζών δεν επιτρέπει την υπεδάφια καλλιέργεια. Ταυτόχρονα, το ριζικό σύστημα έχει ενδεχόμενα καταληφθεί, σε ένα μικρό ή μεγάλο τμήμα του, από παθογόνους μικροοργανισμούς. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών τα δένδρα δείχνουν εμφανή τα σημάδια της παρακμής με την περιορισμένη βλάστηση και καρποφορία.

Σε τέτοιες καταστάσεις, μπορούμε σήμερα να επέμβουμε και να φέρουμε τα δένδρα σε πλήρη παραγωγή. Αυτό γίνεται με τη χρήση ενός ειδικού μηχανήματος, όπως αυτό το οποίο βλέπετε στην Εικόνα 1. Το μηχάνημα έχει μια μεταλλική ακίδα η οποία με πεπιεσμένο αέρα, τον οποίο παράγει το ίδιο το μηχάνημα, οδηγείται σε βάθος μέχρι 70 εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους και με εντολή του χειριστή πραγματοποιεί μια έκρηξη πεπιεσμένου αέρα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη χαλάρωση του εδάφους. Στη συνέχεια από την ίδια ακίδα, με εντολή του χειριστή, ελευθερώνεται μια ποσότητα υγρού (52 λίτρα /λεπτό), το οποίο έχει προηγούμενα ετοιμαστεί και περιέχει μίγματα ωφέλιμων μικροοργανισμών (μυκόρριζες, βακτήρια διαλυτοποίησης θρεπτικών στοιχείων, βακτήρια προστασίας του ριζικού συστήματος, αζωτοβακτήρια, τριχόδερμα, κ.ά.) μαζί με θρεπτικά διαλύματα για να έχουμε μια γρήγορη αποίκιση του ριζικού συστήματος και αναζωογόνηση του δένδρου. Μπορούν επίσης, σε μη αρδευόμενα εδάφη, να χορηγηθούν και ποσότητες υδραγέλης και ζεολίθου για την αύξηση της ικανότητας των εδαφών να συγκρατούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού.

Το κόστος του μηχανήματος υπολογίζεται σε 12.000 ευρώ περίπου και αν η σύνταξή μου είχε παραμείνει στα αρχικά της επίπεδα, θα το είχα προμηθευτεί για να κάνω τα πρώτα πειράματα σε συνδυασμό με μερικά εκλεκτά σκευάσματα μικροοργανισμών. Τώρα πρέπει να περιμένει κάποιον μεγάλο κτηματία με ελιές, ο οποίος παράγει ελαιόλαδο εκλεκτής ποιότητας, σε ελιές μερικών ή πολλών δεκαετιών, να το εισάγει και να το δοκιμάσει στο κτήμα του ή κάποιος συμπατριώτης με δημιουργικό μυαλό να το κατασκευάσει από την περιγραφή την οποία κάναμε και την εικόνα την οποία παρουσιάζουμε.  Η σχηματική παράσταση η οποία ακολουθεί είναι ενδεικτική της αναζωογόνησης η οποία επέρχεται από την παραπάνω επέμβαση.

 

 

 

Comments are closed.