Βιολογική Καλλιέργεια της Κρανιάς (έγχρωμο, μέγεθος Α4, σελ. 10)

Τα τελευταία έτη έχει αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον για την εμπορική καλλιέργεια του δένδρου. Έτσι έχουμε μια ακόμη νέα καλλιέργεια, ιδιαίτερα γνωστή στη Βόρεια Ελλάδα,  που από αυτοφυής στη φύση έρχεται να καλλιεργηθεί σε αγροκτήματα και να προσφέρει σημαντικά κίνητρα στους νέους καλλιεργητές, όπως:

  • Πολύ μικρά καλλιεργητικά έξοδα και εργασίες με εξαίρεση την αγορά των φυτών κατά το πρώτο έτος και τη δαπάνη περίφραξης και άρδευσης,
  • Δεν απαιτεί δαπάνες φυτοπροστασίας και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να καλλιεργηθεί βιολογικά,
  • Ευδοκιμεί στη χώρα μας και επομένως δεν έχουμε ερωτήματα προσαρμογής,
  • Ανήκει στα πολυδύναμα φυτά και είναι γνωστές οι ευεργετικές του ιδιότητες στην ανθρώπινη υγεία εδώ και αιώνες.

Comments are closed.