Διατήρηση Φυσικού Χορτοτάπητα

 

Οι τακτικοί αναγνώστες των βιβλίων και των άρθρων μου, έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα της διατήρησης φυσικού χορτοτάπητα σε δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες. Όσοι χρησιμοποιούν ζιζανιοκτονία δεν κάνουν μόνο κατά πάσα πιθανότητα ζημιά στην υγεία τους και στην υγεία των ανθρώπων, οι οποίοι καταναλώνουν τα προϊόντα τους, αλλά και στα οικονομικά τους.

Να επαναλάβουμε εδώ το κύριο επιχείρημα, θυμίζοντας τον κύριο σκοπό της γεωργίας ο οποίος δεν είναι άλλος από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή αγαθών, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων. Η ηλιακή ενέργεια η οποία προσπίπτει στο φύλλωμα των δένδρων και θάμνων αξιοποιείται από αυτά για την παραγωγή φύλλων και καρπών. Ταυτόχρονα όμως, προσπίπτει και στο έδαφος και προσλαμβάνεται από την αυτοφυή βλάστηση η οποία την αξιοποιεί δημιουργώντας φυτικούς ιστούς. Αυτή τη φυτική μάζα, όταν κόβεται παραλαμβάνουν οι μικροοργανισμοί, οι γαιοσκώληκες και η άλλη πανίδα του εδάφους και την μετατρέπουν σε οργανικά θρεπτικά στοιχεία άμεσα προσλήψιμα από τις ρίζες των δένδρων και θάμνων μας.  Επομένως, όσοι διατηρούν χορτοτάπητα τον οποίο κόβουν κατά διαστήματα, αξιοποιούν στο μέγιστο ποσοστό την ηλιακή ενέργεια προς όφελος των δένδρων τους και της υγείας του εδάφους.

Αν δεν σας επαρκεί αυτό το επιχείρημα, στο τελευταίο μου βιβλίο «το έδαφος και η φροντίδα του», θα βρείτε πάνω από δέκα άλλα επιχειρήματα (Μείωση της απώλειας εδαφικής υγρασίας, μείωση της υπερθέρμανσης του εδάφους, μείωση της διάβρωσης, διευκόλυνση της εισόδου στο έδαφος του νερού της βροχής, προστασία και παροχή τροφής σε μικροοργανισμούς και γαιοσκώληκες, αύξηση της οργανικής ουσίας, βελτίωση του πορώδους, διευκόλυνση των καλλιεργητικών εργασιών, ανακύκλωση πολύτιμων θρεπτικών στοιχείων, μείωση του κόστους παραγωγής, και ως συνέπεια όλων των παραπάνω αύξηση των αποδόσεων).

Η περιοδική όμως κοπή ενός χορτοτάπητα μπορεί να αλλοιώσει τη σύνθεση των φυτών οι οποίοι τον αποτελούν. Να θυμίσουμε ότι όσο πιο πολλά διαφορετικά είδη φυτών συνθέτουν την αυτοφυή βλάστηση του κτήματός σας τόσο το καλύτερο. Η περιοδική κοπή ευνοεί την αυτοφυή βλάστηση η οποία πολλαπλασιάζεται με ριζώματα και ασκεί δυσμενή επίδραση στη βλάστηση η οποία πολλαπλασιάζεται με σπόρους γιατί πολλά από αυτά τα είδη τα κόβουμε πριν ακόμη παράξουν τους σπόρους τους. Ως αντίδοτο σε αυτήν την πρακτική, εμείς προτείνουμε και εφαρμόζουμε στο κτήμα μας, τη διατήρηση μιας στενής άκοπης λωρίδας βλάστησης στο μέσο των διαδρόμων ή επάνω στη γραμμή ώστε εκεί να έχουμε την αναπαραγωγή των σπόρων των ετήσιων φυτών, όπως φαίνεται και στη σχετική φωτογραφία που σας παραθέτουμε.

Καλή φώτιση και εφαρμογή, αν είστε από αυτούς που ακούν επιχειρήματα και όταν τα βρίσκουν σωστά, προσαρμόζουν ανάλογα τις πρακτικές τους. Όλοι μας πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη νέα γνώση, όταν μάλιστα συνοδεύεται από λογικά επιχειρήματα.

 

Comments are closed.