Νέα Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Του Γεωργίου Α. Δαουτοπούλου, Καθηγητή Γεωπονίας ΑΠΘ, info@daoutop.gr

Για όσους φίλους ανά τη χώρα με ρωτούν για τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα, θα ήθελα κατ΄αρχήν να τους ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον τους και παράλληλα να τους ενημερώσω ότι διαρκώς ανακαλύπτω νέα ερευνητικά ενδιαφέροντα τα οποία όμως περιστρέφονται γύρω από την ίδια φιλοσοφία. Πώς να κάνουμε τη γεωργία πιο παραγωγική με το μικρότερο δυνατό κόστος ώστε να εκπληρώσει την υψηλή αποστολή της που δεν είναι άλλη από τη διατροφή των ανθρώπων με επαρκή και υγιεινή τροφή.

Η τροφή είναι απαραίτητη για την επιβίωση των ανθρώπων, αλλά παρά τις προσπάθειες που γίνονται για να μειώσουμε το διατροφικό έλλειμμα και την πείνα που τη συνοδεύει, υπολογίζεται ότι περίπου 800 εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη πηγαίνουν για ύπνο με άδεια τα στομάχια τους. Η πίεση να εξασφαλίσουμε  τροφή για έναν ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό, με παράλληλη αδυναμία των γεωργικών εδαφών να καλύψουν τις ανάγκες εξαιτίας της μείωσής της γονιμότητάς τους, αποτελεί το πιο πιεστικό πρόβλημα που θα συνεχίσει να οξύνεται τις επόμενες δεκαετίες.

Τα χημικά λιπάσματα αποδείχθηκε ότι δεν έλυσαν το πρόβλημα και όχι μόνο έχουν μεγάλο κόστος, παράλληλα υποβαθμίζουν το φυσικό περιβάλλον . Η αποκατάσταση της γονιμότητας των εδαφών με τον εφοδιασμό τους με τα αναγκαία θρεπτικά στοιχεία με χαμηλό κόστος πρέπει να αποτελέσει την άμεση προτεραιότητά μας.

Χρειαζόμαστε πρακτικές, χαμηλού κόστους και μακροπρόθεσμα αποτελεσματικές στρατηγικές που αντιμετωπίζουν τις ανάγκες των αγροτών για καλύτερη και μακροχρόνια φροντίδα των εδαφών. Αυτήν την στρατηγική πρέπει να υιοθετήσουν αγρότες, γεωπόνοι και ερευνητές αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις.

Μια τέτοια προσέγγιση αποκαλείται αγρο- γεωλογική  και σκοπεύει στην επίλυση των μακροχρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα καλλιεργούμενα εδάφη.  Είναι μια διεπιστημονική προσέγγιση  που αποβλέπει στη μελέτη των γεωλογικών διαδικασιών και των φυσικών πετρωμάτων τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση των αγρο-οικοσυστημάτων.

Από το 1975 έχουν ξεκινήσει μελέτες οι οποίες διερευνούν τη χρήση σκόνης πετρωμάτων στη βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής με πολύ μικρότερο κόστος από αυτό που προσφέρει η χημική βιομηχανία των λιπασμάτων.

Η χώρα μας είναι πλούσια σε ορυκτά και πετρώματα τα οποία μπορούν να δώσουν εξαιρετικά εδαφοβελτιωτικά και προς αυτήν την κατεύθυνση αποφασίσαμε να στραφούμε μια ομάδα ανθρώπων με ευαισθησίες για το περιβάλλον. Ξεκινάμε με μελέτη της βιβλιογραφίας, την επισήμανση των κατάλληλων πετρωμάτων και την κινητοποίηση της εγχώριας βιομηχανίας να τα μετατρέψει σε σκόνες έτοιμες να εφοδιάσουν τα εξαντλημένα από μικρο στοιχεία και ιχνοστοιχεία Ελληνικά εδάφη.

Θα σας κρατούμε σε διαρκή ενημέρωση και θα καλέσουμε κάποιους από εσάς να πάρουν μέρος σε πειράματα που θα στήσουμε ανά τη χώρα.

Comments are closed.