Φύτευση Δένδρων για Ισόβια Προστασία (έγχρωμο, μέγεθος Α4, σελ. 36)

Όσοι φυτεύουν σήμερα δένδρα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τις υποδείξεις του τεχνικού αυτού εγχειριδίου για να μην βρεθούν στην ψυχοφθόρα κατάσταση να χρειαστεί να αφαιρέσουν δένδρα ηλικίας 8 και πλέον ετών γιατί δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα αποκατάστασης της υγείας τους.

Στηριγμένο στις νέες ανακαλύψεις της Γεωπονικής Επιστήμης από τον κόσμο των Ωφέλιμων Μικροοργανισμών, σας δίνει τις αναγκαίες πληροφορίες για να μπολιάσετε το ριζικό σύστημα των νεαρών δενδρυλλίων με Ωφέλιμους Μικροοργανισμούς (μύκητες και βακτήρια) που θα τα προστατεύουν από τα παθογόνα του εδάφους, θα τα εφοδιάζουν με πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία πιο αποτελεσματικά ακόμη και από τα δικά τους ριζικά τριχίδια (Άζωτο, Φωσφόρο, Θείο, ιχνοστοιχεία, κ.ά.). Σε λίγα χρόνια δεν θα μιλάμε για λιπάσματα αλλά για Βιο-λιπάσματα.

Comments are closed.