ΧΡΗΣΙΜΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ

Σελ. 206, Έγχρωμο, Απρίλης 2018. Λιαν. τιμή με έξοδα αποστολής 18 Ευρώ

Το βιβλίο πρέπει να διαβάσουν πρώτα από όλους όσοι παράγουν φρούτα και λαχανικά για την οικογένειά τους. Έτσι,  δεν θα αυξήσετε μόνο την παραγωγή, αλλά θα βελτιώσετε αξιόλογα την ποιό­τητα της παραγωγής με άμεσο αντίκτυπο στην υγεία των ανθρώπων, οι οποίοι τα καταναλώνουν.

Φαντάζομαι να αντιληφθήκατε γιατί δεν χρησιμοποιώ τον τίτλο καλλιέργεια του εδάφους, αλλά φροντίδα. Ο κόσμος, αυτός ο μεγάλος και μέγας, όπως λέει και ο ποιητής χρειάζεται τη φροντίδα μας για να μας επιστρέψει πλούσιους τους καρπούς της γης.

Σκέφθηκα και έφερα στη μνήμη μου τις εκατοντάδες των ανθρώπων, τους οποίους έχω συναντήσει ανά την Ελληνική ύπαιθρο να καλλιεργούν τα φρούτα, αλλά κυρίως τα λαχανικά του σπιτιού τους. Κοινό χαρακτηριστικό όλων δεν ήταν η οικονομική ανάγκη, η οποία τους οδήγησε στην εξοικονόμηση κάποιων χρημάτων, αλλά η αγάπη για τη γη και η απόλαυση των ιδιαίτερων γευστικών χαρακτηριστικών που έχουν όλα τα λαχανικά που καλλιεργούνται χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Σκέφθηκα λοιπόν πως όλοι αυτοί χρειάζονται ένα βοήθημα για να κατανοήσουν τις εκπληκτικές λειτουργίες, τις οποίες επιτελεί το έδαφος και από τις οποίες εξαρτάται το παραγωγικό τους αποτέλεσμα. Την ίδια βοήθεια χρειάζονται και οι επαγγελματίες καλλιεργητές, αν έπαψαν να θεωρούν ότι τα ξέρουν όλα και άρχι­σαν να ψάχνονται με αυτά, τα οποία συμβαίνουν στα πόδια τους.

Βασικό χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η μεταφορά γνώσεων και πρακτικών, οι οποίες στηρίζονται στη βιολογική διαχείριση του εδάφους και των φυτών. Παράλληλα, ερχόμαστε να σας γνωρίσουμε και νέες τεχνολογίες και πρακτικές, οι οποίες μπορούν να αυξήσουν τους καρπούς των κόπων σας. Ο ζεόλιθος και οι μυκόρριζες είναι θεία δώρα, τα οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μαζί με τους Ωφέλιμους Μικροοργανισμούς, οι οποίοι γίνονται όλο και περισσότεροι (αντικείμενο του επόμενου βιβλίου μου) και τον βιο-άνθρακα, οι οποίες είναι ανθρώπινες επινοήσεις. Είναι η νέα τεχνολογία που θα φέρει τη να επανάσταση στη γεωργία στα επόμενα έτη.

Μην ξεχνάτε. Η επένδυση στη νέα και τεκμηριωμένη γνώση είναι η πιο παραγωγική επένδυση στον αγροτικό τομέα.

 

ΩΦΕΛΙΜΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σελ. 234, Έγχρωμο, Λιαν. τιμή με έξοδα αποστολής 25 Ευρώ

Το βιβλίο αυτό αποτελεί συνέχεια και επέκταση του βιβλίου μου Εφαρμογές των ΕΜ στη Γεωργία που κυκλοφόρησε σε δύο εκδόσεις, το 2010 και το 2012, και έγινε αποδεκτό με ενθουσιασμό από τους αναγνώστες του.Η συνέχιση της ενασχόλησής μου με τους μικροοργανισμούς, αποκάλυψε πληθώρα νέων σκευασμάτων με πολλές και ενδιαφέρουσες χρήσεις που έπρεπε να γίνουν γνωστές στο ευρύτερο κοινό και ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ποιότητα της τροφής την οποία παράγουν.

Είναι ευτύχημα που η ερευνητική κοινότητα ανά την υφήλιο έχει στρέψει το ενδιαφέρον της σε αυτούς τους μικροοργανισμούς, μελετώντας τα χαρακτηριστικά τους και την οικολογική τους συνύπαρξη με τα φυτά, το έδαφος και τους μυριάδες άλλους μικροοργανισμούς με τους οποίους αλληλο­εμπλέκονται.

Ο πραγματικός αριθμός των μικροοργανισμών που υπάρχουν στη φύση είναι ακόμη άγνωστος. Υπολογίζεται, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο είδη μυκήτων και άλλων τόσων βακτηρίων από τους οποίους όμως μόλις το 5-10% έχει περιγραφεί!.

Παρόλα αυτά, υπάρχει ήδη μια πλούσια γκάμα βιολογικών σκευα­σμάτων η οποία διαρκώς εμπλουτίζεται καθώς πολλαπλασιάζεται η έρευ­να και αυξάνει η κατανόησή μας σε αυτές τις δυναμικές και σύνθετες, αλλά αειφορικές αλληλεξαρτήσεις. Δυστυχώς όμως, η γνώση των φροντιστών της γης, για την ύπαρξη αυτών των βιολογικών εφοδίων, είναι περιορι­σμένη και συνεπώς επιβάλλεται η διάδοση των σχετικών γνώσεων.

Αυτήν την ανάγκη καλύπτει η παρούσα έκδοση, η οποία προσπαθεί να ενημερώσει τους μελλοντικούς χρήστες για τις πολύτιμες, μακρο­χρόνιες και δωρεάν υπηρεσίες αυτών των μικροοργανισμών. Νεώτερες εξελίξεις στα επόμενα χρόνια, θα καταγράφονται σε παραρτήματα τα οποία διαρ­κώς ανανεωνόμενα θα συνοδεύουν το βιβλίο, μέχρις ότου τα συμπερι­λάβει η επόμενη έκδοση.

Η χρήση τους στις πολυετείς καλλιέργειες προσφέρει μακροχρόνια οφέλη, αν διασφαλιστεί η αναπαραγωγή τους από τη μια χρονιά στην άλλη. Έτσι, το κόστος της χρήσης τους καθίσταται μηδαμινό μια και τα οφέλη συνεχίζονται να εισπράττονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής της πολυετούς καλλιέργειας.

Να σημειώσουμε ότι η παγκόσμια αγορά των σκευασμάτων με μικροοργανισμούς και άλλα βιολογικά προϊόντα που υποβοηθούν την ανάπτυξη των φυτών θα φθάσει το 2018 τα 2,2 δις δολάρια με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 12,5%. Δίκαια λοιπόν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας νέας Γεωργικής Επανάστασης η οποία αυτή τη φορά δεν θα έχει τις γνωστές παρενέργειες της προηγούμενης.

Η παρουσίασή των μικροοργανισμών γίνεται σε 6 ξεχωριστά κεφάλαια, ανάλογα με το κύριο χαρακτηριστικό της δραστηριότητάς τους. Ξεκινάμε με τα βακτήρια της ριζόσφαιρας και συνεχίζουμε με τις μυκόρριζες που και αυτές συγκατοικούν με τα πρώτα. Στο επόμενο κεφάλαιο, ασχολούμαστε με τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια που ήταν από τα πρώτα που μελετήσαμε και εφαρμόσαμε στη γεωργία. Το επόμενο κεφάλαιο ασχολείται με τους εντομοπαθογόνους μικροοργανισμούς οι οποίοι καλούνται να επιτελέσουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, να αντικα­ταστήσουν τα χημικά φυτοπροστατευτικά. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τους λεγόμενους Ενεργούς ή Αποτελεσματικούς οι οποίοι έχουν κατακτή­σει ένα πολύ ικανοποιητικό μερίδιο της αγοράς και ήταν και αυτοί οι οποίοι  παρακίνησαν πολλούς να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν τους Ωφέλι­μους Μικροοργανισμούς στη χώρα μας και αλλού.

Τέλος, τρία άλλα κεφάλαια ολοκληρώνουν το βιβλίο παρουσιάζοντας την κομποστοποίηση σε μικρή και μεγάλη κλίμακα μια και η οργανική ουσία είναι αυτή που συντηρεί τους μικροοργανισμούς του εδάφους και τα Ελληνικά εδάφη την έχουνε άμεση ανάγκη. Ακολουθεί ένα κεφάλαιο το οποίο δίνει πρακτικές οδηγίες για τη σωστή φύτευση των δένδρων και τον εμβολιασμό τους με ΩΜ ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύουμε τα εφόδια τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματική εγκατάσταση των μικροοργανισμών στο αγρόκτημά μας.

Η διάκρισή τους, σε ιδιαίτερες κατηγορίες έγινε για λόγους διδα­κτικούς και όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια είναι για αρκετούς από αυτούς δύσκολη και ίσως αυθαίρετη μια και μπορούν κάλλιστα να ενταχθούν σε δύο ή και περισσότερες κατηγορίες. Άλλωστε, η σύγχρονη τάση στην παρασκευή μικροοργανισμών για εφαρμογή στη γεωργία, χρησιμοποιεί μίγματά τους, τα οποία έχουν πολύ μεγαλύτερη δράση από αυτήν την οποία θα είχε το άθροισμα της δράσης των μεμονωμένων μικροοργα­νισμών. Παράλληλα, μια τέτοια πολλαπλή εφαρμογή μειώνει το κόστος εφαρμογής των μικροοργανισμών στο χωράφι.

Καλή ανάγνωση, εφαρμογή και απόλαυση των καρπών των κόπων σας.  Αν έχετε κάποιες απορίες, ευχαρίστως να σας απαντήσουμε κυρίως γραπτά μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΜ

ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σελ. 268, Έγχρωμο,  Λιανική τιμή σε προσφορά με έξοδα αποστολής 15 Ευρώ

2η έκδοση βελτιωμένη

 Σπουδαγμένος στη δεκαετία του 1960, αποφοίτησα από τη Γεωπονία με την αντίληψη, αν όχι πεποίθηση, ότι, ως Γεωπόνος, αυτό που έπρεπε να κάνω, ήταν να προσδιορίσω τον εχθρό, ο οποίος προκαλεί τη ζημιά στην καλλιέργειά μου και να βρω το κατάλληλο χημικό όπλο για να τον εξουδετερώσω. Ευτυχώς που η φύση, με τις μεγάλες δυνάμεις αντοχής της, έθεσε σε κίνηση τον μηχανισμό επιλογής και κατέστησε άχρηστο το χημικό οπλοστάσιο. Παρόλο που αυτή η διαπίστωση δεν αμφισβητείται σήμερα, η χημική βιομηχανία των μεγάλων αδελφών των γεωργικών εφοδίων, επιμένει στη χημική λύση του προβλήματος, δίνοντας την εντύπωση ότι θα μπορέσουμε κάποτε να επιβάλουμε την απληστία μας στη φύση. Θαρρείς και κάποια όντα βρίσκονται κατά λάθος ανάμεσά μας και βαλθήκαμε εμείς να διορθώσουμε τη Δημιουργία! Αν συνεχίζαμε έτσι, βαφτίζοντας εχθρούς και έχοντας τη δυνατότητα να τους εξολοθρεύουμε, σε λίγο θα διαπιστώναμε ότι σε αυτόν τον πλανήτη δεν υπάρχει κανένα ζωντανό πλάσμα, εκτός από εμάς.

Ενεργοί Μικροοργανισμοί, ωφέλιμα έντομα και τοπική γνώση μπορούν να αποτελέσουν τις αναγεννητικές δυνάμεις της Ελληνικής γεωργίας. Μιας γεωργίας, η οποία θα αναστήσει τη μεσογειακή δίαιτα και με τις ντόπιες ποικιλίες, τα παραδοσιακά φαγητά και τα πολιτισμικά μνημεία, θα δώσει μια ανεπανάληπτη και μη αντιγραφόμενη ποιότητα και ταυτότητα στον Ελληνικό τουρισμό. Τη μόνη βιομηχανία που μας απέμεινε σε αυτούς τους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που πορευόμαστε.

Το βιβλίο ξεκινά με μια μικρή εισαγωγή σε θέματα εδαφολογίας, γιατί το έδαφος παίζει κυρίαρχο ρόλο σε αυτήν τη τεχνολογία. Επομένως, ο κάθε παραγωγός προϊόντων τροφής και εφαρμοστής της νέας τεχνολογίας, πρέπει να έχει βασικές γνώσεις εδαφολογίας. Στην παρούσα έκδοση επεκτείναμε ακόμη περισσότερο το κεφάλαιο αυτό μετά από τη θετική ανταπόκριση, την οποία είχε από Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι το διάβασαν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο μας εισάγει στον ρόλο των μικροοργανισμών και στα προϊόντα των ΕΜ που κυκλοφορούν και πως παρασκευάζονται για εφαρμογές στη γεωργία.

Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφουμε τις μορφές γεωργίας, οι οποίες ασκούνται σήμερα, σε μια προσπάθεια να καταδείξουμε τα αδιέξοδα της σημερινής χημικής γεωργίας και να συνδέσουμε τις πολλές μορφές γεωργίας, οι οποίες έχουν κάνει την εμφάνισή τους τα τελευταία 30 χρόνια σε μια προσπάθεια να δώσουν έναν νέο τρόπο παραγωγής της τροφής πιο συμβατό με τη  μακροχρόνια επιβίωση του ανθρώπινου γένους.

Στο τέταρτο κεφάλαιο σκιαγραφούμε το μέλλον της γεωργίας και καλούμε κάθε παραγωγό τροφής να αρχίσει να υιοθετεί μέτρα, τα οποία θα τον οδηγήσουν σε μια αειφορική γεωργία.

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, δίνουμε οδηγίες εφαρμογής των ΕΜ σε βασικούς κλάδους της φυτικής παραγωγής.

Ο συγγραφέας πιστεύει ότι αν οι Έλληνες βιοκαλλιεργητές εφαρμόσουν τις τεχνολογίες, τις οποίες προτείνει (Ωφέλιμους Μικροοργανισμούς, Μυκόρριζες και Ζεόλιθο) οι αποδόσεις των βιολογικών καλλιεργειών θα ξεπεράσουν αυτές των συμβατικών!.

 

Παραγγελίες

Τα βιβλία διατίθενται από το συγγραφέα με παραγγελία στο info@daoutop.gr αποστέλλοντας μια πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και ένα κινητό τηλέφωνο. Όσοι παραγγείλουν και τα 3 βιβλία θα χρεωθούν με 45 ευρώ αντί των 58 ευρώ και θα λάβουν και ένα ακόμη βιβλίο από τους παρακάτω τίτλους του συγγραφέα (Η καλλιέργεια του Ιπποφαούς ή Η Καλλιέργεια του Γκότζι Μπέρυ)  ως δώρο.

Comments are closed.