Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΓΚΟΤΖΙ

33333Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΓΚΟΤΖΙ

Γεώργιος Α. Δαουτόπουλος

1η έκδοση, 2012

Σελ. 230, Έγχρωμο,  Λιαν. Τιμή 25 Ευρώ

 

Το μοναδικό βιβλίο για το Γκότζι μπέρι στην Ελληνική γλώσσα. Γραμμένο για να καθοδηγήσει με σιγουριά, βήμα προς βήμα, το νέο αγρότη ή νέο επενδυτή. Μια ολοκληρωμένη έκδοση με βιολογική προσέγγιση για την παραγωγή ενός προϊόντος που διψάει να απορροφήσει η Ελληνική και Διεθνής αγορά.

Διαβάστε τα εγκωμιαστικά σχόλια των πρώτων αναγνωστών που ενθουσιάστηκαν με το περιεχόμενο και τη γραφή που τη χαρακτηρίζει η απλότητα και η πληρότητα από τη φύτευση μέχρι τη συγκομιδή και εμπορία του προϊόντος.

Από το 2012 έχουμε την πρώτη νωπή παραγωγή από φυτεύσεις που έγιναν πριν από δύο έτη και η υποδοχή του καταναλωτικού κοινού υπήρξε εξαιρετική. Το Ελληνικό καταναλωτικό κοινό γνωρίζει το Γκότζι από καιρό και το καταναλώνει σε μορφή αποξηραμένης σταφίδας από εισαγωγές που γίνονται από το εξωτερικό, κυρίως από την Κίνα και δευτερογενώς από άλλες χώρες που και αυτές το εισάγουν από την Κίνα.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε με προσοχή τα κείμενα που ετοιμάσαμε και να ξεκινήσετε την καλλιέργειά του σε μια έκταση 2-5 στρεμ­μάτων για να αποκτήσετε την ανάλογη εμπειρία με το φυτό πριν προχω­ρήσετε σε φύτευση μεγαλύτερων εκτάσεων. Η σύστασή μας για βιολογική καλλιέργεια αποτελεί την καλύτερη διασφάλιση για τα οικονομικά σας αποτελέσματα. Γκότζι συμβατικό υπάρχει άφθονο και μάλιστα έρχεται στη χώρα μας σε τιμές φθηνότερες από αυτές που υπάρχουν στην Κίνα, όπως διαπιστώσαμε στο πρόσφατο ταξίδι. Όπως φαίνεται, το εξαγόμενο προϊόν επιδοτείται. Βιολογικό Γκότζι δεν υπάρχει στην παγκόσμια αγορά και η ζήτηση για αυτό είναι τεράστια. Νωπό ή αποξηραμένο, θα έχει πολλα­πλάσια τιμή και πολύ εύκολη διάθεση.

Μια τελευταία σύσταση. Δραστηριοποιηθείτε στη νέα καλλιέργεια στα πλαί­σια μιας καλά οργανωμένης ομάδας για να αντιμετωπίσετε με επιτυχία τα θέματα της διάθεσης της παραγωγής. Το «μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις πήδα» δεν έχει πλέον πέραση και πολύ περισσότερο προοπτική.

Το βιβλίο περιλαμβάνει τρία κεφάλαια και επτά πολύ χρήσιμα παραρ­τήματα. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσουμε την καλλιέργεια του Γκότζι με βάση τις μέχρι τώρα έρευνες και εμπειρία από την καλλιέργειά του. Νεώτερο υλικό που θα προ­κύ­ψει μετά από αυτήν την έκδοση, θα παρουσιάζεται στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που θα οργανώσουμε τους επόμενους μήνες.

Ακολουθεί το δεύτερο κεφά­λαιο που εξετάζει το έδαφος σε μια πολύ πιο πλούσια έκδοση από τις 2 προηγού­μενες εκδόσεις του ίδιου κεφαλαίου (16 και πλέον σελίδες). Είμαστε βέβαιοι πως θα σας βοηθήσει πολύ καλύτερα ώστε να κατανοήσετε τη σημασία του εδάφους, ιδιαίτερα για τη βιολο­γική καλλιέργεια, και να δρέψετε τους πλούσιους και εκλεκτούς καρπούς μιας γόνιμης και καλά φροντισμένης γης. Για εμάς, το θέμα του εδάφους, δεν έχει κλείσει και θα συνεχί­σουμε και στις επόμενες εκδόσεις τον εμπλου­τισμό του κεφαλαίου με χρήσιμα στοιχεία σε απλή και κατανοητή μορφή.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύουμε τη χρήση των Ενεργών Μικροοργανισμών που πρέπει να γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι της νέας καλλιεργητικής πρακτικής που θα ακολου­θή­σετε. Και εδώ έχουμε νέο υλικό σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις μας.

Το βιβλίο παρέχει ραφιναρισμένη γνώση τη στιγμή που αφιερώματα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο γραμμένα από δημοσιογράφους χωρίς γεωπονικές σπουδές συνιστούν να γίνονται φυτεύσεις 2-2,5 μέτρα μεταξύ των γραμμών και 1,5 μέτρο στη γραμμή δηλαδή 267-333 δένδρα στο στρέμμα με αποτέλεσμα από τον 4ο χρόνο να είναι αδύνατη η κυκλοφορία του παραγωγού με τα πόδια μέσα στο κτήμα του! ή να γίνονται φυτεύσεις σε εδάφη «χωρίς ιδιαίτερη υγρασία»! και άλλα πολλά.