Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΟΥ

Σπουδαγμένος στη δεκαετία του 1960, αποφοίτησα από τη Γεωπονία με την αντίληψη, αν όχι πεποίθηση, ότι ως Γεωπόνος αυτό το οποίο έπρεπε να κάνω ήταν να προσδιορίσω τον εχθρό ο οποίος προκαλεί τη ζημιά στην καλλιέργειά μου και να βρω το κατάλληλο χημικό όπλο για να τον εξουδετερώσω. Ευτυχώς που η φύση, με τις μεγάλες δυνάμεις αντοχής τις οποίες έχει, έθεσε σε κίνηση το μηχανισμό επιλογής και κατέστησε άχρηστο το χημικό οπλοστάσιο.

Παρόλο που αυτή η διαπίστωση δεν αμφισβητείται σήμερα από κανένα, η χημική βιομηχανία των μεγάλων αδελφών των γεωργικών εφοδίων, επιμένει στη χημική λύση του προβλήματος, δίνοντας την εντύπωση ότι θα μπορέσουμε κάποτε να επιβάλουμε τη θέλησή μας στη φύση. Θαρρείς και κάποια όντα βρίσκονται κατά λάθος ανάμεσά μας και βαλθήκαμε εμείς να διορθώσουμε τη Δημιουργία!

Αν συνεχίζαμε έτσι, βαφτίζοντας εχθρούς και έχοντας τη δυνατότητα να τους εξολοθρεύουμε, σε λίγο θα διαπιστώναμε ότι σε αυτόν τον πλανήτη δεν περπατούσε ή πετούσε κανένα ζωντανό πλάσμα, εκτός από εμάς.

Ωφέλιμοι Μικρο-οργανισμοί, Γαιοσκώληκες, ζεόλιθος, βιο-άνθρακας, ωφέλιμα έντομα και τοπική γνώση μπορούν να αποτελέσουν τις αναγεννητικές δυνάμεις της Ελληνικής γεωρ­γίας. Μιας γεωργίας η οποία θα αναστήσει τη μεσογειακή δίαιτα και με τις ντόπιες ποικιλίες, τα παραδοσιακά φαγητά και τα πολιτισμικά μνημεία (παλαιότερα και νεώτερα), θα δώσει μια ανεπανάληπτη και μη αντιγρα­φόμενη ποιότητα και ταυτότητα στον Ελληνικό τουρισμό.

Τη μόνη βιομη­χανία η οποία μας απέμεινε σε αυτούς τους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς που πορευόμαστε.

Αυτή η προσέγγιση αγνοείται παντελώς από την επίσημη πολιτεία η οποία παραπαίει στη λήψη μέτρων αγροτικής πολιτικής και βυθίζει τον αγροτικό τομέα της χώρας σε μια βαθειά και παρατεταμένη ύφεση.

Αυτό περιμένω, δεκαετίες τώρα, να κατανοήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Καθυστέρησης!. Εγώ προσωπικά, νοιώθω δικαιωμένος γιατί η γεωργία την οποία πιστεύω και ενισχύω έχει σήμερα ένα εξαιρετικό οπλοστάσιο από όπλα της φύσης τα οποία διαρκώς εμπλουτίζονται από τη νέα έρευνα.

My Farming Philosophy

My philosophy is rooted in two ancient Greek concepts. The first one is dictated by Hippocrates, the father of Medicine, who declared the famous phrase “let the food be your medicine and your medicine be the food”. Today the vast majority of human illnesses (an estimated 80%) are linked to bad food we consume every day.

The second concept is depicted by the Greek word “symbiosis” meaning “living together”. This planet is the living space of a vast majority of species other than humans. No one has given us the right to declare some of them as bad or harmful and even more the power to eradicate them. If we start declaring some of them as bad and had the ability to eradicate them from the face of earth, in a very short time, we will find ourselves alone in this planet!. Nothing else than us will fly, swim or walk on this planet!. Our extinction will follow pretty soon. Instead, humans are in great need of nature. Nature does not require our presence!.

It is to our benefit to establish a system of food production where the farmer or rather the tender and keeper of the fragile soil and other resources will try through synergies with all other elements of nature to produce his/her food. Declaring wars and spreading death through pesticides, herbicides and all the other biocides, will not provide us with the kind of food we need to nourish the human body and spirit.

Those two principles are followed in the last three colored books I have written so far (Taking Care of the Soil, Farming with Beneficial Microorganisms, Hippofae and its cultivation, and Goji berry and its cultivation) which unfortunately are written in Greek.