ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 999999 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ε΄ έκδοση 2005 σελ. 496 Λιαν. Τιμή 35 ευρώ

Με νέα κεφάλαια και πλού­σια ύλη. Το πρώτο βιβλίο Τοπικής Ανάπτυξης που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1985 ως σημειώσεις για να φθάσει μετά από 5 εκδόσεις στη σημερινή του μορφή. Ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε στέλεχος ανάπτυξης και για κάθε αιρετό συμπολίτη μας σε όλες τις μορφές συλλογικής δράσης (από έναν Σύλλογο, έναν Δήμο μέχρι την Περιφέρεια).

Στα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται: Εισαγωγή, Ανάπτυξη και Τοπική Ανάπτυξη, Τοπική Ανάπτυξη: Η νέα ελπίδα, η Αγροτική Κοινότητα, Κοινωνικές ομάδες και ηγεσία, Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, η Τοπική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, το Πρόβλημα της Λαϊκής Συμμετοχής, το Πρόβλημα της Αντίστασης στη Σχεδιασμένη Αλλαγή, από τη Θεωρία στην Πράξη, Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ποιότητα Ζωής, Εκτίμηση Αναγκών, Τοπική Ατζέντα 21, Εκτίμηση Κοινωνικών Επιπτώσεων, ο Εθελοντισμός στην Ελλάδα και Διεθνώς, η Κατάρτιση ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος. Δύο παραρτήματα, βιβλιογραφία, πλούσιο γλωσσάριο και ευρετήριο συμπληρώνουν το βιβλίο.

Ένα πλήθος από φωτογραφίες επισημαίνει κύριες διαστάσεις των ελληνικών αναπτυξιακών θεμάτων και προτείνει διεξόδους από την κρίση που χρόνια τώρα απλώνεται και βαθαίνει όλο και περισσότερο. Οι ελπίδες μας για την έξοδο από την κρίση βασίζονται σε πρωτοβουλίες και δράσεις των τοπικών κοινωνιών. Αυτήν την ενημέρωση, πρόσκληση και πρόκληση για δράση υπηρετεί το βιβλίο αυτό μαζί με αυτό της Αειφορικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Υπαίθρου. Όσοι περισσότεροι αιρετοί της Αυτοδιοίκησης, στελέχη και πολίτες που δραστηριοποιούνται στην αναπτυξιακή διαδικασία, διαβάσουν αυτά τα βιβλία, τόσο περισσότερα θα είναι τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και το σύνολο του εθνικού χώρου.