Βιο-άνθρακας: τα πειράματα συνεχίζονται

Όσοι διαβάζουν στο μπλογκ τα μεγάλα πλεονεκτήματα του βιο-άνθρακα σπεύδουν με τηλεφωνήματα ή με ε-μειλ να με ρωτήσουν αν έχω καταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα που να επιβεβαιώνουν τις πολλαπλά θετικές ενδείξεις από εφαρμογές σε άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν έκρινα πως έπρεπε από αυτόν εδώ το χώρο να σας ενημερώσω.

Τα πειράματα συνεχίζονται και πολλαπλασιάζονται κινητοποιώντας κάθε δημιουργική σκέψη και εμπειρία ώστε να δούμε τα αποτελέσματα του εμπλουτισμού του. Δοκιμάζουμε διάφορες μεθόδους εμπλουτισμού και διαφορετικούς χρόνους για να δούμε την επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα. Μας απασχολούν βέβαια και πειράματα μεγάλης κλίμακας (σε επίπεδο χωραφιού) γιατί έτσι θα έχουμε γρηγορότερα αποτελέσματα.

Προσπαθούμε βέβαια να λύσουμε το πρόβλημα του τεμαχισμού του άνθρακα ώστε να γίνει σε μορφή χονδρής άμμου για να είναι περισσότερο δραστικός. Μετά το Πάσχα θα δοκιμάσουμε 2 ακόμη μηχανήματα και θα αξιολογήσουμε το αποτέλεσμα.

Θα σας κρατάμε ενήμερους. Καλή καλλιεργητική χρονιά.

No Comments Yet.