Από μια συνέντευξη που δόθηκε στον ιστότοπο 

Νηστικό Αρκούδι.


ΝΑ: Ποια είναι τα μειονεκτήματά
της πολιτικής χρήσης χημικών στις καλλιέργειες?
Θα μιλούσα για πρακτική
παρόλο που αυτή επιβλήθηκε μέσα από πολιτικές που θεωρούσαν απαραίτητη τη χρήση
των χημικών είτε για τη λίπανση των καλλιεργειών είτε για την προστασία τους.
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 αποδείχθηκε, με το μνημειώδες έργο της
Αμερικανίδας Βιολόγου Rachel Carson «Σιωπηλή
Άνοιξη», ότι τα χημικά φυτοπροστατευτικά, πολλοί τα ονομάζουν πολύ σωστά
«βιοκτόνα», εισερχόμενα στην τροφική αλυσίδα προκαλούν πολύ μεγαλύτερες καταστροφές από τις ωφέλειες που
υποτίθεται ότι προσφέρουν
. Ευτυχώς που η φύση, με τους μηχανισμούς
άμυνας που έχει,  αχρηστεύει κάθε χρόνο όλα τα χημικά που η βιομηχανία
παρασκευάζει. Ο πόλεμος ενάντια στη φύση δεν πρόκειται ποτέ να κερδηθεί από τον
άνθρωπο.
Κάθε τι που υπάρχει στη
φύση έχει κάποιο σκοπό και παίζει κάποιο ρόλο. Η ισορροπία είναι εκείνη που
πρέπει να επιζητούμε και η οποία αποτελεί άλλωστε και τη δική μας ασφάλεια. Αν
ανακαλύπταμε κάθε λίγο εχθρούς και είχαμε τη δυνατότητα να τους αφανίζουμε, σε
λίγα χρόνια θα διαπιστώναμε ότι τίποτε δεν πετάει ή περπατάει γύρω μας, εκτός
από εμάς.
ΝΑ: Τι είναι η μέθοδος
καλλιέργειας με Ενεργούς Μικρο-οργανισμούς?
Βασίζεται στην πολύ σωστή
θέση ότι κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη των φυτών και στην προστασία τους από
εχθρούς και ασθένειες αποτελεί το υγιές γόνιμο έδαφος. Στη δημιουργία και διατήρηση
ενός υγιούς και γόνιμου εδάφους κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι μικροοργανισμοί. Το έδαφος
είναι ένας πολύ ζωντανός μικρόκοσμος δισεκατομμυρίων μικρο και μακρο-οργανισμών
από τις ανταλλαγές των οποίων κερδισμένα βγαίνουν τα φυτά και κατ’ επέκταση ο
άνθρωπος.
Αυτός είναι και ο λόγος
που στα τρία τελευταία έγχρωμα βιβλία μου περιλαμβάνω και ένα κεφάλαιο για το
έδαφος με μια γραφή απλή και κατανοητή. Όποιος παράγει τρόφιμα είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά πρέπει
να μάθει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το έδαφος και να κατευθύνει τις
προσπάθειές του προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των βιολογικών λειτουργιών
που προάγουν την ισορροπία των δομικών του στοιχείων. 

Οι Ενεργοί Μικροοργανισμοί είναι μια ομάδα οργανισμών οι οποίοι προστιθέμενοι στο
έδαφος προάγουν τις βιολογικές εκείνες δραστηριότητες που είναι ιδιαίτερα
ωφέλιμες για τα φυτά, τα ζώα και τελικά και τον άνθρωπο. 
Στη φύση τα δισεκατομμύρια
των μικροοργανισμών που υπάρχουν, εντάσσονται σε 3 κατηγορίες. Στους επιβλαβείς μικροοργανισμούς, που αποτελούν το 5-10% του συνόλου οι
οποίοι όπου επικρατούν οδηγούν τα οικοσυστήματα στην παρακμή και το θάνατο.
Στους ωφέλιμους
μικροοργανισμούς
 που
και αυτοί αποτελούν το 5-10% του συνόλου των μικροοργανισμών, που αντίθετα με
τους πρώτους, η επικράτησή τους προάγει την υγεία των οικοσυστημάτων και κατά
συνέπεια προάγει τη ζωή. Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των μικροοργανισμών
είναι οι λεγόμενοι ουδέτεροι μικροοργανισμοί. Αυτοί παραμένουν αδρανείς
όσο οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί μάχονται με τους επιβλαβείς για την επικράτηση.
‘Όταν επικρατήσει η μια
από τις δύο ομάδες τότε και αυτοί κάνουν το ίδιο που κάνουν οι νικητές. Αν
δηλαδή επικρατήσουν οι επιβλαβείς, τότε όλοι οι μικροοργανισμοί επιτελούν τον
ίδιο ρόλο με αυτούς και έτσι το οικοσύστημα ή ο οργανισμός στον οποίο
επικράτησαν οδηγείται στην ασθένεια και τον θάνατο. Αν απεναντίας επικρατήσουν
οι ωφέλιμοι, τότε έχουμε προαγωγή της υγείας του οργανισμού ή του οικοσυστήματος.
Όταν λοιπόν χορηγούμε τους Ενεργούς Μικροοργανισμούς θέλουμε να
δώσουμε το πάνω χέρι στους ωφέλιμους, ώστε να επικρατήσουν και να προάγουν την
υγεία του φυτού, του εδάφους, του ζώου.

ΝΑ: Πώς μπορεί να
βοηθήσει την αγροτική παραγωγή η ΕΜ καλλιέργεια?
Η βοήθεια από τη χρήση
των ΕΜ είναι πολλαπλή. Δυστυχώς ή μάλλον ευτυχώς δεν έρχεται από μια και μόνον
εφαρμογή. Χρειάζεται πλήρης εγκατάλειψη του μοντέλου της χημικής γεωργίας
και η υιοθέτηση της βιολογικής καλλιέργειας
. Όσοι ασκούν βιολογική
καλλιέργεια θα διαπιστώσουν ότι τώρα μπορούν και με τη χρήση και δύο άλλων
επίσης φιλικών τεχνολογιών (ζεόλιθος, μυκόρριζες)
να  αυξήσουν την παραγωγή τους ακόμη και σε επίπεδο μεγαλύτερα των
συμβατικών, χωρίς παράλληλα να υποβαθμίσουν την ποιότητα των προϊόντων που
παράγουν.
Η χρήση των ΕΜ αποτελεί
μέρος μιας άλλης φιλοσοφίας που φροντίζει το όλο σύστημα (έδαφος, φυτό, φύση)
και όχι επιμέρους τμήματα δίκην πυροσβεστικής υπηρεσίας. Φτιάχνω ένα υγιές
οικοσύστημα και το διαχειρίζομαι με τρόπο που το ίδιο από μόνο του να λύνει τα
προβλήματά του.
ΝΑ: Ποιους άλλους παράγοντες
πρέπει να λάβει ο γεωργός υπόψιν του για μια αποδοτική καλλιέργεια?
Η επιτυχής άσκηση του
γεωργικού επαγγέλματος με σκοπό την παραγωγή τροφίμων που προάγουν την
ανθρώπινη υγεία είναι μια πολύ απαιτητική διαδικασία. Οι γνώσεις και οι
ικανότητες που απαιτούνται είναι πολύ μεγάλες. Ο σημερινός γεωργός πρέπει να
ενημερώνεται διαρκώς και να πειραματίζεται παρατηρώντας προσεκτικά το τι
συμβαίνει στο αγρόκτημά του.
Το πρώτο πράγμα που
πρέπει να κάνει είναι να δημιουργήσει ένα υγιές έδαφος και να το συντηρήσει στα
επόμενα χρόνια με προσεκτικούς χειρισμούς. Να μην αναζητά εύκολες και άμεσες
λύσεις και να φροντίζει να προάγει την υγεία του συνόλου του οικοσυστήματός
του. Μόνον έτσι θα μπορεί να κάνει μια ασφαλή και με χαμηλό κόστος παραγωγή.

ΝΑ: Υπάρχουν φορείς ή οδηγίες που μπορούν να βοηθήσουν του γεωργούς στην ΕΜ
καλλιέργεια?

Δυστυχώς, η τεχνική
βοήθεια σε επίπεδο Ελλάδος είναι πάρα πολύ μικρή. Η επίσημη Γεωργική Έρευνα
αγνοεί παντελώς την ύπαρξή τους. Κατανοώντας αυτήν την ανάγκη, εδώ και 3 χρόνια
προχώρησα ο ίδιος, μετά από μελέτη της ξένης βιβλιογραφίας και δικούς μου
πειραματισμούς στο αγρόκτημά μου, στη συγγραφή του πρώτου μου βιβλίου με τον
τίτλο: «Εφαρμογές των ΕΜ στη Γεωργία» που έγινε δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό από τους
ανθρώπους που είναι ψαγμένοι και αναζητούν μια διέξοδο από τη χημική γεωργία.

Ελπίζω τα επόμενα χρόνια
με πρωτοβουλίες των χρηστών και με τη βοήθεια του διαδικτύου να αρχίσουμε να
διοργανώνουμε ετήσιες συναντήσεις για την ανταλλαγή εμπειριών.
Δόθηκε πριν από 3 χρόνια αλλά είναι επίκαιρη και τώρα.  

No Comments Yet.