Αειφορία και Φωτοβολταϊκά
Του Γεωργίου Α.
Δαουτοπούλου
Η Ελληνική γεωργία επιβαρύνεται και θα επιβαρυνθεί ακόμη
περισσότερο στο μέλλον από την ακριβή ηλεκτρική ενέργεια. Συνεπώς επιβάλλεται
να βρούμε τρόπους μείωσης του κόστους της χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής
ενέργειας. Δυστυχώς προς μια τέτοια κατεύθυνση δεν βλέπουμε να σχεδιάζονται και
να λαμβάνονται μέτρα εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας.
Ο τυχοδιωκτισμός που επιδιώχθηκε με την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών πάρκων από αγρότες, ακόμη και σε γη υψηλής παραγωγικής αξίας κάτω
από τις πιέσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ, ήταν μια επιπόλαια ενέργεια την οποία πλήρωσαν ακριβά
πολλοί αγρότες. Από την άλλη μεριά, η μεγάλη διάδοση των φωτοβολταϊκών
συστημάτων βρίσκεται σήμερα σε κάθετη πτωτική πορεία ενώ θα μπορούσε να
υποκαταστήσει την ακριβά εισαγόμενη ενέργεια.

Ενώ η ΔΕΗ δέχθηκε σημαντική συνδρομή με την εγκατάσταση
χιλιάδων αποκεντρωμένων φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής που ενίσχυσαν το δίκτυό
της, μείωσαν τις απώλειες και κατέστησαν περιττή την κατασκευή μιας νέας
μεγάλης μονάδας παραγωγής, με τα νέα μέτρα που πήρε η Πολιτεία έδωσε τη
χαριστική βολή στην εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Η εξίσωση της τιμής μεταξύ του ρεύματος που παρέχει η ΔΕΗ
(περιέχει τους ακριβούς ρύπους) με την καθαρή ενέργεια των φωτοβολταϊκών,
αποτελεί εμπαιγμό αν όχι κατάχρηση της κυρίαρχης θέσης που κατέχει με τον
καθορισμό λεόντειων συμβάσεων. Τέλος, ο συμψηφισμός μεταξύ παραγωγής και
κατανάλωσης με την μη πληρωμή του πλεονάσματος σε περίπτωση μεγαλύτερης
παραγωγής από την κατανάλωση, αποτελεί μια επιπλέον απάτη.
Ο αγρότης δεν μπορεί να επωφεληθεί ακόμη και από αυτές τις
λεόντειες ρυθμίσεις. Ένας αγρότης που έχει την κατοικία του με έναν μετρητή,
έναν άλλο μετρητή στις αγροτικές εγκαταστάσεις του και ενδεχόμενα έναν άλλον
στο αρδευτικό του συγκρότημα δεν μπορεί να τα συνδέσει σε μια συμψηφιστική
διαδικασία με μια μονάδα φωτοβολταϊκών που θα εγκατασταθεί στη στέγη μιας
μεγάλης αποθήκης του.
Το ίδιο δεν μπορούν να κάνουν και όσοι κατοικούν σε αστικά
κέντρα, αλλά διατηρούν και το πατρικό σπίτι στο χωριό όπου θα μπορούσε να
εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό που θα συμψηφίζει την καταναλισκόμενη ενέργεια
στα δύο σπίτια.
Η τεχνολογία της πληροφορικής το επιτρέπει και γίνεται
πανεύκολα. Τα φτωχά μυαλά των αρμοδίων κρατικών και πολιτικών προϊσταμένων δεν
το επιτρέπουν. Δε μένει παρά να αναφωνήσουμε: «Μακάριοι οι φτωχοί τω πνεύματι.»

No Comments Yet.